Vienotais pieraksts: +371 67000610

ERAF projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/010 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ietvaros tiek realizēta aktivitāte „Stacionāra „Gaiļezers” 7.korpusa telpu rekonstrukcijas II kārta”. Rekonstrukcijas I kārta tiek realizēta ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 ietvaros.

Projekta aktivitātes „Stacionāra „Gaiļezers” 7.korpusa telpu rekonstrukcijas II kārta” ietvaros paredzēta stacionāra „Gaiļezers” pirmajā stāvā izvietotās radioloģiskās diagnostikas telpu iekšējā apdare. Pirmajā stāvā tiks izveidotas četras angiogrāfu telpas ar atbilstošajām satelīttelpām, kā arī dienas stacionārs, kas apkalpos šo telpu grupas.
2012.gadā aktivitātes ietvaros īstenoti šādi pasākumi :

  • 2012. gada 22. maijā   ar SIA „Ozola&Bula, arhitektu birojs” noslēgts līgums par stacionāra „Gaiļezers” 7.korpusa būvniecības darbu autoruzraudzību. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2013.gada II ceturksnis.
  • 2012. gada 23. maijā   ar SIA „MM61” noslēgts līgums par stacionāra „Gaiļezers” 7.korpusa būvniecības būvuzraudzību. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2013.gada II ceturksnis.
  • 2012. gada 11. jūnijā ar SIA „RE&RE” noslēgts līgums par stacionāra „Gaiļezers” 7.korpusa rekonstrukcijas būvdarbiem. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2013.gada II ceturksnis.

Projekta ietvaros tiek realizēta aktivitāte „Stacionāra „Gaiļezers” operāciju bloka rekonstrukcija”. Aktivitātes ietvaros SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs” izstrādājusi tehnisko projektu, kas paredz operāciju bloka rekonstrukcijas darbus 6 900 m2 kopējā platībā, no tiem palīgtelpu ar inženierkomunikācijām rekonstrukciju 2 600 m2 platībā. Operāciju blokā ir paredzēts izveidot 22 universālas, augstas noslodzes operāciju zāles ar lielu pacientu caurlaidību.
Atbilstoši Ministru prezidenta 2012.gada 16.oktobra rezolūcijai par plānotajiem iepirkumiem, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2012.gada 20.novembrī iesniedza Veselības ministrijai sagatavoto atklāta konkursa „Stacionāra „Gaiļezers” Operāciju bloka rekonstrukcija” nolikuma projektu atzinuma saņemšanai no Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas un Valsts kancelejas.

Lai nodrošinātu projekta ietvaros realizējamās aktivitātes „Stacionāra „Gaiļezers” operāciju bloka rekonstrukcija” rezultātu ilgtspēju projektā paredzēts īstenot aktivitāti „Operāciju bloka tehnoloģiju piegāde un montāža”. 2012.gada 20.decembrī SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” iesniedza Veselības ministrijai sagatavoto atklāta konkursa „Operāciju bloka tehnoloģiju piegāde un montāža” dokumentāciju.