Vienotais pieraksts: +371 67000610

Projekta īstenošanas aktualitātes 2011.gada 1.ceturksnī


2011.gada 1.ceturksnī ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ir īstenojusi šādas galvenās darbības:

– 2011.gada 26.janvārī ar SIA „ALUKON” noslēgts līgums par stacionāra „Biķernieki” logu, ārdurvju nomaiņu un stacionāra „Gaiļezers” 9. korpusa logu nomaiņu. Plānotais darbu izpildes laiks: 2011.gada jūnijs.

– 2011.gada 31.janvārī ar pilnsabiedrību „TB Būve” noslēgts līgums par Terapeitiskās radioloģijas struktūrvienību telpu grupas rekonstrukciju. Rekonstrukcijas darbi uzsākti 22.martā. Plānotais darbu izpildes laiks: 2011.gada novembris.

– 2011.gada 4.februārī ar SIA “MM61” noslēgts līgums par Terapeitiskās radioloģijas struktūrvienību telpu grupas rekonstrukcijas darbu būvuzraudzību. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2011.gada novembris.

– 2011.gada 8.februārī ar Ilmāru Bušmani noslēgts līgums par Stacionāra „Biķernieki” logu, ārdurvju nomaiņas un stacionāra „Gaiļezers” 9. korpusa logu nomaiņas būvuzraudzība. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2011.gada jūnijs.

Projekta īstenošanas aktualitātes 2011. 2. ceturksnī


2011.gada 2.ceturksnī ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ir īstenojusi šādas galvenās darbības:

–         2011. gada 14. aprīlī ar SIA “TRADINTEK” noslēgts līgums par Elektrofizioloģijas laboratorijas komplekta piegāde. Plānotais pakalpojuma laiks 2011. gada augusts.

–         2011. gada 27. aprīlī ar SIA „LX GRUPA” noslēgts līgums par stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” ēkas siltināšanas tehniskā projekta izstrādi un renovācijas darbu izpildi. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2011.gada oktobris.

–         2011. gada 21. aprīlī ar SIA „MM61” noslēgts līgums par stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” ēkas siltināšanas būvuzraudzību. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2011.gada oktobris.

–         2011. gada 21. aprīlī ar SIA „SKONTO BŪVE” noslēgts līgums par stacionāra „Gaiļezers” ēkas siltināšanu, logu nomaiņu un stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” vitrīnu nomaiņu. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2011.gada decembris.

–         2011. gada 21. aprīlī ar SIA „BŪVUZRAUDZĪBA LATVIJA” noslēgts līgums par stacionāra „Gaiļezers” ēkas siltināšanas, logu nomaiņas un stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” vitrīnu nomaiņas būvuzraudzību. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2011.gada decembris.

Projekta īstenošanas aktualitātes 2011. 3. ceturksnī


2011.gada 3.ceturksnī ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ir īstenojusi šādas galvenās darbības:

–          2011. gada 15. augustā  ar Pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” noslēgts līgums par jumtu siltināšanu un jumtu ieseguma nomaiņu stacionāra „Gaiļezers” ēkām, stacionāra „Latvijas onkoloģijas centrs” ēkām un stacionāra „Biķernieki” ēkām. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2011.gada novembris.

–          2011. gada 10. augustā ar SIA „MM61” noslēgts līgums par jumtu siltināšanas un jumtu ieseguma nomaiņas darbu būvuzraudzību stacionāra „Gaiļezers” ēkām, stacionāra „Latvijas onkoloģijas centrs” ēkām un stacionāra „Biķernieki” ēkām. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2011.gada novembris.

–          2011. gada 31. augustā ar SIA „LC Būve” noslēgts līgums par stacionāra „”Biķernieki” ķirurģiskā profila nodaļas telpu renovācijas būvdarbu veikšanu. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2012.gada februāris.

–          2011. gada 8. septembrī ar Ilmāru Bušmani noslēgts līgums par stacionāra „”Biķernieki” ķirurģiskā profila nodaļas telpu renovācijas darbu veikšanas būvuzraudzību. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2012.gada februāris.

Projekta īstenošanas aktualitātes 2011. gada 4. ceturksnī


2011.gada 4.ceturksnī ERAF projekta Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, veicot pasākumus veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un izmaksu efektivitātes uzlabošanai, kā arī energoresursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ir īstenojusi šādas galvenās darbības:

–          2011. gada 06. oktobrī   ar SIA „Birojs A, arhitekti” noslēgts līgums par stacionāra ”Biķernieki” ķirurģiskā profila nodaļas telpu renovācijas autoruzraudzības veikšanu. Plānotais pakalpojuma izpildes laiks: 2012.gada februāris.