Vienotais pieraksts: +371 67000610

Projekta īstenošanas aktualitātes 2009. gada 4. ceturksnī


ERAF projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/004 „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras pilnveidošana SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ietvaros plānotas divas aktivitātes: slimnīcas ēku sienu siltināšana un logu nomaiņa, kā arī diagnostisko izmeklējumu un pacientu apskašu telpu renovācija.

2009.gada otrajā pusgadā projekta aktivitātes „Ēku ārējā rekonstrukcija” ietvaros tika izsludinātas divas iepirkumu procedūras: atklāts konkurss „SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ēku renovācija (būvdarbu veikšana kopā ar būvprojektēšanu)” un cenu aptauja „Ēku renovācijas būvdarbu izpildes un būvizstrādājumu būvuzraudzība”. Iepirkumu procedūras tika pārtrauktas, pamatojoties uz Publisko Iepirkumu likuma 38. panta otrās daļas noteikumiem. Plānots, ka iepirkumu procedūras par ārējo rekonstrukciju un iekšējo renovāciju tiks izsludinātas 2010.gada 1.ceturksnī.

Projekta aktivitāšu ieviešanas rezultātā tiks uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vide, veselības pakalpojumu kvalitāte un pieejamība, kā arī tiks nodrošināta racionāla energoresursu izmantošana un atbilstošas vides un mikroklimata veidošana slimnīcas pacientiem un personālam.