Vienotais pieraksts: +371 67000610

Izgulējumu ārstēšana

Kārtība, kādā SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” uzņem un ārstē pacientus programmas „Izgulējumu, tai skaitā komplicētu ar osteomielītu un ilgstoši nedzīstošu, hronisku mīksto audu čūlu (problēmbrūču) mikroķirurģiska ārstēšana” ietvaros

Uzņemšanas un ārstēšanas kārtība

  •  Programmas kandidātu atlasi, pamatojoties uz Sabiedrības noslēgto līgumu ar NVD un atbilstoši piešķirtajiem resursiem, veic Sabiedrībā apstiprinātais ekspertu konsīlijs, pamatojoties uz iesniegtās informācijas analīzi.
  • Pacients vai tā pilnvarotais pārstāvis tiek informēts par veselības stāvokli, diagnozi, steidzamības pakāpi, kā arī par blakus slimību ietekmi.
  • Pacientam vai tā pilnvarotajam pārstāvim tiek izskaidrots ārstēšanas un aprūpes plāns stacionārā, kā arī tālākās darbības pēc izrakstīšanas no stacionāra.
  • Lēmumu par pacienta ārstēšanas gaitu un nepieciešamajām manipulācijām un medikamentiem pieņem Sabiedrības medicīnas personāls, atbilstoši līgumam ar pacientu un atbilstoši slimnīcas iekšējai darba organizācijas kārtībai.

Plašāka informācija šeit