Vienotais pieraksts: +371 67000610

HOPS un Astmas kabinets

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Gaiļezers” ambulatorajā daļā darbojas HOPS (hroniskas obstruktīvas plaušu slimības) un Astmas kabinets. Kabinetā pacienti var iegūt informāciju par astmas un HOPS izcelsmi un norisi, uzzināt par iespējām sadzīvot ar slimību un pasākumiem vides faktoru un alergēnu kontrolei. Speciālisti sniedz arī padomus un informē par medikamentozo palīdzību smēķēšanas pārtraukšanai un par astmas un HOPS ārstēšanā lietojamajiem medikamentiem. Tāpat pacienti tiek apmācīti inhalatoru lietošanā un maksimumplūsmas mērītāju lietošanas apmācībā slimības norises kontrolei.

Viens no svarīgākajiem bronhiālās astmas un HOPS kabineta uzdevumiem ir astmas un HOPS pacientu izglītošana un apmācība:

 • iespējas sadzīvot ar slimību;
 • vides faktoru un alergēnu kontroles pasākumi;
 • padomi un medikamentozās palīdzības iespējas smēķēšanas pārtraukšanai;
 • informācija par astmas un HOPS ārstēšanā lietojamajiem medikamentiem;
 • inhalatoru lietošanas apmācība;
 • izelpas maksimumplūsmas mērītāju lietošanas apmācība slimības norises kontrolei.

Bronhiālās astmas un HOPS kabinetā tiek veikta spirometrija un bronhu dilatācijas tests.

Kabinetā strādājošie pneimonologi (pulmonologi jeb plaušu slimību ārsti):

 • palīdzēs izvēlēties piemērotākos medikamentus katram konkrētam pacientam individuāli;
 • sastādīs ārstēšanas plānu;
 • novērtēs ārstēšanas efektivitāti,   veicot pacientu dinamisko novērošanu;
 • vajadzības gadījumā veiks nepieciešamās terapijas korekcijas;
 • rekomendēs veidus, kā izvairīties no slimības uzliesmojumiem;
 • sniegs padomus un rekomendēs ārstēšanu slimības uzliesmojumu gadījumos;
 • veiks nepieciešamo papildus diagnostiku un diferenciāldiagnostiku plaušu slimību gadījumos, nepieciešamības gadījumā pacientus nosūtot uz papildus izmeklējumiem un ārstēšanu gan ambulatori, gan arī sarežģītākos un smagākos gadījumos  stacionārā.

Īpaša uzmanība savai veselībai jāpievērš pacientiem ar nestabilu astmas vai HOPS norisi, biežiem slimības uzliesmojumiem, kā arī pacientiem, kam ģimenes ārsts vai pneimonologs bronhiālu astmu vai HOPS ir diagnosticējis pirmreizēji. Šiem pacientiem būtu īpaši nepieciešama pneimonologa konsultācija, slimības gaitas izvērtēšana dinamikā un šos pacientus jo īpaši aicinām vērsties pēc palīdzības pie mūsu speciālistiem.

Kabinetā strādā speciāli apmācīta medicīnas māsa Biruta Vecroze un sertificēti pieredzējuši  pneimonologi Inga Vikmane, Inese Smiltena, Madara Tirzīte, Karīna Vasiļauska un Kristīne Molčāne.

Pnemonoloģe Inga Vikmane
Dr. Inga Vikmane

Pnemonoloģe Madara Tirzīte
Dr. med. Madara Tirzīte

Pneimonoloģe Inese Smiltena

Dr. Inese Smiltena

Dr. Karīna Vasiļauska

Dr. Kristīne Molčāne

Astmas un HOPS kabineta ārsti konsultē gan pacientus ar ģimenes ārsta nosūtījumu, gan arī par maksu. Pacients var saņemt arī tikai apmācību pie kabineta medicīnas māsas, bez ārsta konsultācijas, apmācība pie medicīnas māsas ar ģimenes ārsta nosūtījumu ir bez maksas. Ja nepieciešama pneimonologa konsultācija, uz vizīti ierodoties ar ģimenes ārsta nosūtījumu, iepriekš reģistratūrā jāsamaksā valsts noteiktā pacienta iemaksa 4,27 eiro apmērā.

Pakalpojumu apmaksai varat izmantot apdrošināšanas polisi

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca sadarbojas ar šādām apdrošināšanas sabiedrībām:

 • Balta AAS
 • Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS
 • Baltikums Vienna Insurance Group AAS
 • BTA Baltic Insurance Company AAS
 • Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
 • ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
 • ADB Gjensidige Latvijas filiāle
 • IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle
 • Seesam Insurance AS Latvijas filiāle

Pacientu iemaksu apmaksā visas minētās apdrošināšanas sabiedrības. Ambulatoros maksas pakalpojumus apdrošināšanas sabiedrības apmaksā pamatojoties uz maksas pakalpojumu cenrādi un savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumiem. Papildu informāciju par ārstniecības pakalpojumu apmaksu jūs varat saņemt savā apdrošināšanas iestādē.