Vienotais pieraksts: +371 67000610

Uzņemšana slimnīcā un dienas stacionārā

Ārstēšanās slimnīcā

 1. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde nosūta pacientu veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai slimnīcā, nogādājot pacientu tuvākajā slimnīcā, kura atbilst obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm neatliekamās palīdzības sniegšanai.
 2. Ja pacients vēršas slimnīcā pēc savas iniciatīvas, slimnīcas uzņemšanas nodaļā veic nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus, izvērtē medicīniskās indikācijas un pieņem lēmumu par veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu neatliekamā kārtā. Ja slimnīcas uzņemšanas nodaļā konstatē, ka veselības aprūpes pakalpojums nav sniedzams neatliekamā kārtā, pacientam rakstiski sniedz stacionēšanas atteikumu un informē pacientu par iespēju saņemt nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu.
 3. Ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu
 • nosūtījumam uz slimnīcu pievieno izrakstu ar izmeklēšanas rezultātiem, kas pamato konkrēto nosūtīšanas mērķi un pacienta veselības stāvokli;
 • kopīgi ar pacientu izvēlas slimnīcu, izvērtējot pakalpojuma saņemšanas steidzamību;
 • vienojas ar pacientu un ārstniecības iestādi par pacienta stacionēšanas laiku un izdara par to atzīmi nosūtījumā.

Ja ģimenes ārsts vai speciālists uzskata, ka pacientam nepieciešams saņemt veselības aprūpes pakalpojumu slimnīcā neatliekamā kārtā, viņš var sniegt personai nosūtījumu, nevienojoties ar slimnīcu par stacionēšanas laiku. Šādā gadījumā slimnīcas uzņemšanas nodaļā veic nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus un atkārtoti izvērtē medicīniskās indikācijas veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai neatliekamā kārtā. Ja slimnīcas uzņemšanas nodaļā konstatē, ka veselības aprūpes pakalpojumu nav nepieciešams sniegt neatliekamā kārtā, slimnīca vienojas ar pacientu par iespējamo stacionēšanas laiku un informē par to pacienta ģimenes ārstu.

Ārstēšanās dienas stacionārā

Pacientu uz dienas stacionāru ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai nosūta sekojošos gadījumos:

 • pacientam nepieciešami sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi, un atbilstoši viņa veselības stāvoklim nepieciešams lietot ārstniecības līdzekļus, kuru saņemšanas laikā nepieciešama ārsta uzraudzība;
 • dienas laikā ik pēc noteikta laikposma ar dažādiem paņēmieniem pacientam nepieciešams ievadīt farmakoterapeitiskos līdzekļus;
 • pacientam nepieciešama sarežģīta diagnostiska izmeklēšana;
 • pacientam pirms diagnostiskas izmeklēšanas nepieciešama speciāla iepriekšēja sagatavošana;
 • pacienta izmeklēšanai nepieciešams lietot anestēziju (izņemot lokālo anestēziju);
 • ķirurģisko operāciju veikšanai;
 • rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

Uzmanību!

Informējam, ka, lai saņemtu ārstniecības pakalpojumus pacientiem iepriekš vairs nav jāveic Covid-19 tests. Nepieciešamības gadījumā testēšanu veiks, iestājoties slimnīcā.


*Stacionāros profesionālo SARS-CoV-2 antigēna testu varēs veikt ikvienam pacientam, iestājoties slimnīcā atbilstoši iestādes noteiktai kārtībai. Savukārt RNS testus varēs veikt gadījumos, kad antigēna tests uzrādījis negatīvu rezultātu un:

 • pacientam ir smaga slimības gaita;
 • pacientam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes vai citas pazīmes, kas raksturīgas Covid-19 infekcijai;
 • pacientam ir pneimonijas klīniskās pazīmes, t.sk. diagnosticēta pneimonija;
 • pacientam ir smaga akūta respiratora infekcija bez cita iemesla, kas pilnībā izskaidro klīniskās izpausmes, t.sk. pacienti, kuriemnepieciešama intensīvā terapija;
 • pacientiem ir neskaidras izcelsmes drudzis.

*Avots https://covid19.gov.lv/aktualites/no-1-janvara-valsts-apmaksato-testesanu-uz-covid-19-veiks-tikai-slimnicu-pacientiem