Vienotais pieraksts: +371 67000610

INSULTS. Informācija pacientiem un viņu piederīgajiem, 2020.g.

 

Informatīvā materiāla pirmās daļas pdf versija

   

Informatīva materiāla otrās daļas pfd versija

Autori: Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas ārsti: Prof. Guntis Karelis, Evija Kļaviņa, Madara Mičule, Eva Šankova, Anita Balcerbula, Dina Jeršova, Daina Koziča, Olga Zaiferte, Ilga Ķikule un Rehabilitācijas nodaļas ārste Illa Mihejeva.

Informatīvais materiāls izveidots ar mērķi vērst insulta pacientu un viņu tuvinieku uzmanību un radīt lielāku izpratni par to, kas ir insults un kā rīkoties gadījumos, kad tas piedzīvots. Informatīvais materiāls sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā ir apkopotas atbildes uz jautājumiem, ko visbiežāk uzdod insulta pacienti un viņu tuvinieki: Kas ir insults, kādas ir insulta sekas, kā var atpazīt insultu, kas notiek tālāk ar akūta insulta pacientu slimnīcā, kā ārstē insultu, kāpēc attīstās insults, kādi ir riska faktori un izpausmes, kā izvairīties no atkārtota insulta, kāda ir dzīve pēc insulta, kā notiek pacienta aprūpe un rehabilitācijas process. Savukārt, otrajā daļā iespējams uzzināt par Latvijā pieejamajām rehabilitācijas iestādēm – kur vērsties gadījumos, kad insults pārciests.