Vienotais pieraksts: +371 67000610

Apdrošināšana

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca sadarbojas ar šādām apdrošināšanas sabiedrībām:

Balta AAS
Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS
BTA Baltic Insurance Company AAS
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle
ADB Gjensidige Latvijas filiāle
IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle
Seesam Insurance AS Latvijas filiāle

Pacientu iemaksu saskaņā ar 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” apmaksā visas iepriekš minētās apdrošināšanas sabiedrības.

Ārstēšanās maksu pilnībā vai daļēji var segt apdrošināšanas kompānija, pamatojoties uz to kādi ir Jūsu apdrošināšanas polises nosacījumi.
Informāciju par ārstniecības pakalpojumu apmaksu un savas polises nosacījumiem jūs varat saņemt pie sava apdrošinātāja.

Ambulatoros maksas pakalpojumus apdrošināšanas sabiedrības apmaksā pamatojoties uz slimnīcas maksas pakalpojumu cenrādi un savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumiem.

Lūdzam pievērst uzmanību, ka stacionāro maksas pakalpojumu izmaksu segšanai ir nepieciešama apdrošināšanas sabiedrības izsniegta garantijas vēstule.

Papildu informāciju par apdrošināšanas pakalpojumu pieejamību un apmaksu var saņemt pa tālr. 67303145.