Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena, EUR
804304 Veselības profilaktiskā  pārbaude –  katram speciālistam 15,00
804314 Respiratora adekvātas  piekļaušanās tests (fit tests), bez respiratora cenas 6,00
804315 Respiratora adekvātas  piekļaušanās tests (fit tests), ar respiratora cenu 14,00
804312 Aviācijas medicīnas eksperta pirmreizēja apskate* (ietilpst terapeitiska, ķirurģiska, neiroloģiska, kardioloģiska, oftalmoloģiska un otolaringoloģiska apskate, elektrokardiogrammas pieraksts un apraksts) 146,00
804313 Aviācijas medicīnas eksperta atkārtota apskate* (ietilpst terapeitiska un  kardioloģiska, apskate, redzes un dzirdes pārbaude, elektrokardiogrammas pieraksts un apraksts) 124,00

* – papildus nepieciešamie izmeklējumi – saskaņā ar „Maksas pakalpojumu cenrādis”.