Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ģimenei draudzīga darbavieta

Sabiedrības integrācijas fonds ir piešķīris Rīgas Austrumu klīniskajai universitātes slimnīcai statusu
”Ģimenei draudzīga darbavieta ”.

Esam apliecinājuši vēlmi rūpēties par savu darbinieku labbūtību un plānojam darīt visu, lai saglabātu un attīstītu “Ģimenei draudzīgas darbavietas” statusu arī turpmāk. Programma “Ģimenei draudzīga darbavieta” šobrīd apvieno jau 113 ģimenei draudzīgus darba devējus! 2022. gada pirmajā ceturksnī kustībai pievienojās vēl 38 uzņēmumi un organizācijas no dažādām nozarēm, tostarp arī mēs.

Iniciatīvas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša, vienlaikus piedāvājot instrumentus gan esošās darba vides novērtējumam, gan finansiālu palīdzību dažādu atbalsta pasākumu ieviešanā darbiniekiem.