Vienotais pieraksts: +371 67000610

Sveicam stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” darbiniekus par darbu pandēmijas laikā

Šodien, 15. jūnijā, mūsu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis, kā arī valdes loceklis un ķirurģijas galvenais speciālists prof. Haralds Plaudis devās uz stacionāru “Latvijas Infektoloģijas centrs”, lai pasniegtu tur strādājošajiem darbiniekiem atzinības rakstus par viņu nozīmīgo, nesavtīgo darbu un būtisko ieguldījumu pandēmijas laikā, iesaistoties gan Covid-19 pacientu ārstniecībā un aprūpē, gan arī vīrusinfekcijas izplatības ierobežošanā. Pasākuma laikā darbiniekiem tika pasniegtas arī  Veselības ministrijas Pateicības vēstules un Atzinības raksts par nesavtīgu darbu un ieguldījumu veselības nozarē.
Stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs” tika ārstēti un aprūpēti pacienti, kurus Covid-19 vīrusinfekcija bija skārusi vissmagāk.
📸 (no kreisās): Mūsu slimnīcas stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” Infektoloģijas poliklīnikas vadītāja Inga Ažiņa, stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” galvenā ārste prof. Baiba Rozentāle, stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” galvenā māsa Vineta Elstere un Infekciju uzraudzības dienesta vispārējās aprūpes māsa Janīna Greidāne.
📸 (no kreisās): Mūsu slimnīcas stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” galvenā ārste prof. Baiba Rozentāle un galvenā māsa Vineta Elstere.
📸 (no kriesās): Mūsu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis, stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” galvenā ārste prof. Baiba Rozentāle un mūsu slimnīcas valdes loceklis un ķirurģijas galvenais speciālists prof. Haralds Plaudis.

Plašāka fotogalerija skatāma šeit