Vienotais pieraksts: +371 67000610

Stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” darbiniekiem pasniedz atzinības takstus par darbu pandēmijas laikā