Vienotais pieraksts: +371 67000610

Austrumu slimnīcā tagad arī ambulatoriem pacientiem ir pieejami plaušu veselības diagnostiskie izmeklējumi

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) stacionāra “Gaiļezers” Klīniskās diagnostikas centrā tagad arī ambulatorajiem pacientiem ir pieejami divi plaušu izmeklējumi – ķermeņa pletizmogrāfija un gāzu difūzijas noteikšana. Austrumu slimnīcas speciālisti aicina ģimenes ārstus nosūtīt pacientus uz šiem izmeklējumiem, lai palīdzētu saprast, cik labi darbojas pacienta plaušas, kā arī precizētu diagnozi, ordinētu atbilstošu zāļu terapiju un veiksmīgi ārstētu.

Šos papildu izmeklējumus ieteicams veikt gadījumos, ja pacientam ir apstiprināta vai arī ir aizdomas par kādu no šādām plaušu slimībām:

 • hroniska obstruktīva plaušu slimība (HOPS), tajā skaitā plaušu emfizēma, hronisks bronhīts,
 • bronhiāla astma,
 • sarkoidoze,
 • idiopātiska plaušu fibroze,
 • hipersensitīvs pneimonīts,
 • dažādas intersticiālas pneimonijas, pneimonīti,
 • pulmonāla hipertensija,
 • plaušu (pulmonāla) embolija.

Austrumu slimnīcas Pulmonoloģijas nodaļas pneimonoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes docente, medicīnas zinātņu doktore Madara Tirzīte uzsver: “Šie izmeklējumi agrāk tika veikti tikai stacionāra jeb slimnīcas pacientiem un arī – tikai universitātes slimnīcās. Es aicinātu ģimenes ārstus nosūtīt pacientus uz šiem izmeklējumiem. Tie palīdz saprast, cik labi darbojas pacienta plaušas, kā arī precizēt diagnozi, ordinēt atbilstošu zāļu terapiju un veiksmīgi ārstēt.”

Abi izmeklējumi – ķermeņa pletizmogrāfija un gāzu difūzijas noteikšana – katrs savā veidā palīdz:

 • izprast, kas izraisa noteiktus simptomus, piemēram, elpas trūkumu, klepu,
 • novērtēt plaušu bojājumu,
 • diagnosticēt noteiktas plaušu slimības,
 • novērtēt jau zināmu slimību norisi dinamikā,
 • izprast, kā slimība ietekmē plaušu darbību,
 • novērtēt, cik labi darbojas ārstēšana,
 • novērtēt, vai plaušu funkcijas uzlabojas, pasliktinās vai pieturas nemainīgas, salīdzinot ar iepriekš veikto difūzijas vai ķermeņa pletizmogrāfijas izmeklējumu.

Dažkārt, individuālos gadījumos, šos izmeklējumus nepieciešams veikt pirms plānotas operācijas (plaušu, videnes) vai plānojot un veicot rehabilitācijas pasākumus (programmas).

Gāzu difūzijas izmeklējuma veikšanai nepieciešams pneimonologa (plaušu ārsta) vai ģimenes ārsta nosūtījums. Savukārt ķermeņa pletizmogrāfijas veikšanai nepieciešams pneimonologa nosūtījums vai nosūtījums no ģimenes ārsta, kurā minēts, ka ķermeņa pletizmogrāfijas nepieciešamību iepriekš veiktā konsultācijā rekomendē pneimonologs. Izmeklējumi nav sāpīgi. Gāzu difūzijas izmeklējumam būs nepieciešamas vidēji 40 minūtes, bet ķermeņa pletizmogrāfijas izmeklējumam jārēķinās ar 30 minūtēm.

Ja norīkojumu minētajiem izmeklējumiem būs izsniedzis ģimenes ārsts vai pneimonologs, pacientam nekas nebūs jāmaksā.

Izmeklējumiem var pierakstīties: ierodoties klātienē, stacionāra “Gaiļezers” Klīniskās diagnostikas centra reģistratūrā 2. stāvā vai zvanot – 67041081.

Gāzu difūzijas un ķermeņa pletizmogrāfijas izmeklējumus iespējams veikt arī bez nosūtījuma kā maksas pakalpojumu: https://aslimnica.lv/visu-maksas-pakalpojumu-cenradis/


Par Austrumu slimnīcu

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā ap 5000 darbinieku.