Vienotais pieraksts: +371 67000610

2023.gada 9 mēnešos Austrumu slimnīcā vairāk stacionāri un ambulatori ārstēto pacientu, audzis laboratorisko un radioloģisko izmeklējumu skaits

2023. gada deviņos mēnešos Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (Austrumu slimnīca) stacionāri ārstēto pacientu skaits palielinājies par 2377 pacientiem jeb par 5,6%, salīdzinot ar analogu periodu 2022. gadā. Salīdzinot ar 2022. gadu, 2023. gada deviņos mēnešos ievērojami audzis arī ambulatori sniegto konsultāciju un dienas stacionārā apkalpoto pacientu skaits, kā arī laboratorisko un radioloģisko izmeklējumu daudzums, liecina operatīvais Austrumu slimnīcas deviņu mēnešu darbības pārskats.

Pārskata periodā Austrumu slimnīcas speciālisti pamatdarbības ietvaros īstenoja arī  inovatīvas operācijas, sniedza palīdzību Krievijas iebrukuma rezultātā smagi cietušajiem Ukrainas karavīriem, organizēja pacientu pieredzes uzlabošanas pasākumus, aktīvi līdzdarbojās Latvijas medicīnas nozarei svarīgu stratēģisko jautājumu risināšanā, turpināja attīstīt starptautisko sadarbību dažādu projektu ietvaros, kā arī realizēt sāktos būvniecības projektus slimnīcas paplašināšanai, modernas ārstniecības un personāla vides veidošanai un pacientu pieredzes uzlabošanai.

Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs uzsver: “Lai arī 2023. gada deviņi mēneši raksturojami kā laiks pēc Covid-19 ar lielāku skaitu ārstēto pacientu un visa veida izmeklējumu pieaugumu, tomēr, manuprāt, vislabāk šo periodu raksturo tas, ka Austrumu slimnīcu šogad par savu darbavietu izvēlējies rekordliels rezidentu skaits – no 2023. gada rezidentūras 37 absolventiem 30 par savu darbavietu izvēlējušies tieši mūsu slimnīcu. Šis fakts rāda, ka darbojamies pareizā virzienā, veidojot gan pacientiem, gan darbiniekiem labvēlīgu vidi. Mūsu galvenā rūpe ir pacients un viņa ārstēšanas, aprūpes un labsajūtas apstākļi, tāpēc šie stratēģiskie uzdevumi pārskata periodā bijuši ciešā simbiozē.

To labi parāda attīstības projekti, kas saistās ar, piemēram, Ķīmijterapijas dienas stacionāra paplašināšanu un tālejošiem jaunas būvniecības projektiem, veidojot mūsdienīgus ārstēšanās apstākļus lielākam skaitam pacientu, un pacientu pieredzes uzlabošana, kas bijusi mūsu uzmanības centrā. Vienlaikus mūsu slimnīcas ārsti realizējuši spožas un inovatīvas operācijas, demonstrējot izcilu, zinātnē balstītu sniegumu, kas noteikti ir vēl viens Austrumu slimnīcas izaugsmes virziens. Taču mūsdienu procesi nav iedomājami bez precīzas un ātras datu apmaiņas, kas diemžēl esošo sistēmu ietvaros patlaban nav līmenī, kas nodrošinātu efektīvu palīdzību ārstniecībai, un šis ir vēl viens virziens, kas aktīvi jāattīsta. Vēlos teikt lielu paldies mūsu ārstiem, māsām, aprūpes, atbalsta un tehniskajam personālam par ieguldīto darbu!”

2023. gada deviņos mēnešos Austrumu slimnīcas stacionāros sniegti pakalpojumi 44 925 pacientiem, attiecīgi pacientu skaits pārskata periodā ir palielinājies par 5,6% jeb 2377 pacientiem, salīdzinot ar 2022. gada deviņiem mēnešiem. Pieaugums saistīts ar Covid-19 pandēmijas beigām un tai sekojošu iespēju pacientiem risināt iepriekš atliktās veselības problēmas.

Ambulatori 2023. gada deviņos mēnešos nodrošināti 219 189 pakalpojumi, un tas ir par 9,1% jeb 18 243 pakalpojumiem vairāk nekā šajā pašā periodā pirms gada. No ambulatori sniegto pakalpojumu kopskaita – 219 189 pakalpojumiem – šajā laikā attālināti sniegtas 30 374 attālinātās konsultācijas jeb 14% no ambulatorajiem pakalpojumiem, un tas ir pieaugums par 19% salīdzinājumā ar attālināti sniegto ambulatoro konsultāciju skaitu 2022. gada deviņos mēnešos, kad to skaits sasniedza 24 478 konsultācijas.  Visvairāk attālināto konsultāciju 2023. gada deviņos mēnešos snieguši infektologi, onkologi ķīmijterapeiti un hematologi.

Salīdzinot ar 2022. gadu, šogad deviņos mēnešos ievērojami audzis arī dienas stacionāros apkalpoto pacientu skaits. Operāciju skaits dienas stacionāros šajā periodā pret 2022. gada janvāri–septembri pieaudzis par 29% un sasniedz 24 752 operācijas. Vislielākais pacientu skaits ir ķirurģijas, traumatoloģijas, ķīmijterapijas un hematoloģijas, uroloģijas, ginekoloģijas dienas stacionāros.

Ambulatoriem pacientiem veikto laboratorijas izmeklējumu skaits pārskata periodā ir pieaudzis par 6% attiecībā pret 2022. gada deviņiem mēnešiem, sniedzot 768 626 izmeklējumus. Turpinoties Laboratorijas dienesta ciešai sadarbībai ar slimnīcām Latvijas reģionos, no 2023. gada februāra SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” veic visus patoloģiskos izmeklējumus Patoloģijas centrā. Laboratorisko izmeklējumu jomā noslēgti sadarbības līgumi  ar SIA “Cēsu klīnika”, SIA “Aizkraukles slimnīca” un SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”. Par reto slimību ģenētisko izmeklējumu veikšanu noslēgts sadarbības līgums ar SIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”.

Austrumu slimnīcas Radioloģijas centrā 2023. gada deviņos mēnešos ir veikts par 5% lielāks izmeklējumu skaits nekā 2022. gada attiecīgajā periodā, kopējam izmeklējumu skaitam šajā periodā sasniedzot 168 706 izmeklējumus. Tas panākts, aktīvi strādājot pie rindu aizpildīšanas sadarbībā ar slimnīcas Klientu apkalpošanas centru, regulāri pārskatot plānotos izmeklējumu veidus un metodes un tos pielāgojot pieprasījumam un pieejamajiem resursiem.

Pārskata periodā Austrumu slimnīcai veiksmīgi piesaistīti jaunie ārsti – no 2023. gada rezidentūras 37  absolventiem 30 par savu darbavietu izvēlējušies Austrumu slimnīcu. 2023. gada septembrī Austrumu slimnīcā darbu uzsāka 76 jaunie ārsti rezidenti 27 specialitātēs, kas  par savu apmācību un darba vietu izvēlējušies Austrumu slimnīcu, un vairāk nekā 30 viesrezidentu.

Pārskata periodā reģistrēti 148 akdēmiskie pētījumi, ko veikuši Austrumu slimnīcas ārsti. Pilna teksta zinātnisko publikāciju skaits, kuras iekļautas Web of Science vai SCOPUS datu bāzēs un kuru autori ir Austrumu slimnīcas ārsti, šajā periodā sasniedz 73 publikācijas. 34% no publikācijām ir žurnālos ar ietekmes faktoru (Impact factor >5).

2023. gada augustā Austrumu slimnīcas multidisciplināra mediķu komanda veica unikālu sirds asinsvadu operāciju ar venoarteriālo ECMO jeb ārpusķermeņa membrānas asins apskābekļošanas metodi, kas pilda arī sirds un asinsvadu atbalsta un uzturēšanas funkciju, veidojot pacientam apstākļus drošai mazinvazīvas kardioloģiskas operācijas veikšanai. Savukārt septembrī Invazīvās radioloģijas klīnikā pirmo reizi Latvijas vēsturē divām pacientēm ar nieru vēzi tika veikta inovatīva mazinvazīva fokāla terapija jeb krioablācija (audzēja sasaldēšanas operācija). Iespēja piedāvāt Latvijas pacientiem mūsdienīgu ārstēšanu, veicot fokālu mazinvazīvu terapiju nieru ļaundabīgiem veidojumiem, ir sekmīgs rezultāts multidisciplinārai sadarbībai starp Invazīvās radioloģijas nodaļas, Uroloģijas un onkoloģiskās uroloģijas klīnikas vadošajiem speciālistiem, Anestezioloģijas klīnikas un Diagnostiskās radioloģijas speciālistiem, kā arī tehniskā atbalsta speciālistiem.

Pārskata periodā Austrumu slimnīca turpināja kopš Krievijas iebrukuma uzsākto Ukrainā smagi cietušo ārstēšanu, 2023. gada jūlijā un septembrī attiecīgi jau piekto un sesto reizi uzņemot Ukrainas karā cietušo grupas. Uz Austrumu slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīniku (NMPUK) pārskata periodā nogādāti gandrīz 40 Ukrainas karā cietušie karavīri. Ārstēšanos Slimnīcas specializētajās klīnikās turpināja deviņi smagus kara ievainojumus guvušie pacienti, bet pārējie pacienti pārvesti ārstēšanai uz citām veselības aprūpes iestādēm. 2023. gada augustā un septembrī Austrumu slimnīca nodrošināja vairāk nekā 60 Ukrainas veselības aprūpes speciālistu apmācību un labās prakses pieredzes piemēru demonstrāciju multidisciplinārai pieejai rehabilitācijā, politraumu ārstēšanā, neatliekamās palīdzības  sniegšanā un pacientu triāžā dažādās slimnīcas klīnikās.

2023. gada deviņos mēnešos turpinātas iniciatīvas saistībā ar Latvijas Vēža centra akreditāciju – darbs pie onkoloģisko pacientu ceļu izstrādes un Eiropas Vēža institūtu organizācijas (Organisation of European Cancer Institutes) onkoloģijas kvalitātes standartiem. Sadarbībā ar Veselības ministriju sākts darbs pie slimnīcu tīkla un hospitalizācijas plāna izveides, kā arī metodiskās vadības attīstības, lai uzlabotu pacientu drošību, pacientu uzticību veselības aprūpes sistēmai, kā arī izveidotu vienotu izpratni par veselības aprūpes sistēmas un ārstniecības procesu kvalitāti. Latvijas Vēža centra izveides progress atbilst plānotajām projekta aktivitātēm un termiņiem. Turpinās darbs pie akreditācijas pašnovērtējuma fāzes (Self-Assessment).

Pārskata periodā stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” aktīvi turpinājās Ķīmijterapijas dienas stacionāra paplašināšana un pārbūve 585,6 kvadrātmetru platībā. Projekta rezultātā tiks modernizēts ārstniecības bloks, kopējam gultasvietu skaitam pieaugot par 33%, un uzlabota darba vide, ļaujot personālam efektīvāk īstenot ārstniecības procesu. Ņemtas vērā arī jaunākās epidemioloģiskās prasības maksimāli drošai zāļu terapijai.

2023. gada deviņos mēnešos NMPUK noslēgts audits “Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana”. Pamatojoties uz tā rezultātiem, izstrādāti ieteikumi un apstiprināts ieteikumu ieviešanas grafiks, lai sekmētu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un veicinātu pacientu drošību. Atbilstoši uzlabota pacientu informēšana par prognozēto gaidīšanas laiku līdz pakalpojumu saņemšanai un uzgaidāmajās telpās izvietoti informatīvi materiāli. Lai mazinātu NMPUK noslodzi, daļa no pakalpojumiem tiek pārvirzīti ambulatori.

2023. gada 18. septembrī, Pasaules pacientu drošības dienā, visu piecu Slimnīcas stacionāru apmeklētājiem bija iespēja vairāk uzzināt par dažādiem ar pacientu ārstēšanu un aprūpi saistītiem drošības jautājumiem un saņemt ieteikumus, kam jāpievērš īpaša uzmanība, lai slimnīcā pavadītais ārstēšanās laiks noslēgtos ar pozitīvu pieredzi katram pacientam. Balstoties uz Slimnīcas pacientu pieredzes mērījumiem informētības jomā, pārskata periodā izveidota un slimnīcas mājaslapā publicēta papildināta Klientu un pacientu rokasgrāmata, kas ir praktisks ceļvedis ikvienam Slimnīcas apmeklētājam. Slimnīca pacientu pieredzi ir noteikusi kā vienu no stratēģiski svarīgākajām prioritātēm, tāpēc regulāri apzina pacientu pieredzi un, balstoties uz tās rezultātiem, virza mērķtiecīgus uzlabojumus, lai slimnīcas apmeklējums un uzturēšanās tajā kļūtu pacientam arvien vienkāršāka, saprotamāka un vieglāk uztveramāka.

Pārskata periodā Austrumu slimnīcas Mācību centrs organizēja 106 tālākizglītības pasākumus, apmācot aptuveni 3900  personu. Pārskata periodā studējošo prakšu dienu skaits pārsniedzis 13 000 dienu.

Slimnīcas valde ciešā sadarbībā ar ārstniecības, aprūpes, atbalsta un tehnisko personālu turpina ikdienas operatīvo darbību un attīstības projektu īstenošanu atbilstoši Slimnīcas stratēģijā noteiktajiem mērķiem ar galveno uzdevumu – pacientu efektīva ārstēšana un aprūpe.


Par Austrumu slimnīcu 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā ap 5000 darbinieku.