Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rezultātu paziņojums – Saimnieciskajā darbībā neizmantojamu medicīnas ierīču izsole Id. Nr. RAKUS-2022/02 KMI

Izsoles komisija informē, ka atbilstoši izsoles Nolikuma 7.2.1. punktam izsole atzīta par nenotikušu, jo līdz 2022. gada 19. aprīlim plkst. 10.00, netika saņemts neviens pretendenta piedāvājums.


SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca), reģistrācijas Nr. 40003951628, juridiskā adrese Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038, rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli (Id. Nr. RAKUS-2022/02 KMI) pārdod saimnieciskajā darbībā neizmantojamas medicīnas ierīces (turpmāk – izsoles objekts):

Nr. p.k.Medicīnas ierīces nosaukums, modelisEkspluatācijā kopšRažotājsNosacītā cena EUR bez PVNNodrošinājuma nauda
1Lineārais paātrinātājs, CLINAC 2100 CD 01.01.2005.Varian Medical Systems1000,00100,00
2Lineārais paātrinātājs, NOVALIS TX 16.07.2009.Varian Medical Systems1000,00100,00
3Datortomogrāfs virtuālajai simulācijai, LightSpeed RT01.01.2002.GE Healthcare500,0050,00
4Iekārta scintigrāfijas, SKYLight AZ 8FT. 3/828.02.2008.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS3762,00376,20
5Iekārta scintigrāfijas, INFINIA HAWKEYE 4 01.01.2001.GE Healthcare12587,101258,71
6Iekārta radiogrāfijas digitāla stacionāra, DuoDiagnost 03.01.2000.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS2166,60216,66
7Iekārta radiogrāfijas analoga mobila, Practix 100 Plus02.03.2000.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS997,2099,72
8Iekārta radiogrāfijas analoga mobila, Practix 160 22.12.2004.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS1494,30149,43

Izsoles objektus var apskatīt Hipokrāta ielā 4, Rīgā, Linezera ielā 3, Rīgā un Lielvārdes ielā 68, Rīgā, iepriekš piesakoties pa tālr. 67303141 vai 29134950. Izsoles noteikumi pieejami Slimnīcas mājas lapā https://www.aslimnica.lv, sadaļā “Izsoles”. Nodrošinājums iemaksājams Slimnīcas kontā: AS “Swedbank”, konta numurs LV24HABA0001407045805, kods HABALV22, līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai. Rakstiski piedāvājumi iesniedzami pa pastu vai personīgi sabiedrības Medicīnas iekārtu uzraudzības un plānošanas daļā – Hipokrāta ielā 2, 128. kabinetā, līdz 2022. gada 19. aprīlim plkst. 10.00. Piedāvājumi tiks atvērti 2022. gada 19. aprīlī plkst. 11.00.”

Izsoles nolikums