Vienotais pieraksts: +371 67000610

Saimnieciskajā darbībā neizmantojamu medicīnas ierīču izsole Id. Nr. RAKUS-2022/02 KMI

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca), reģistrācijas Nr. 40003951628, juridiskā adrese Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038, rakstiskā izsolē ar lejupejošu soli (Id. Nr. RAKUS-2022/02 KMI) pārdod pirmajā atsavināšanas reizē nerealizētas saimnieciskajā darbībā neizmantojamas medicīnas ierīces (turpmāk – izsoles objekts):

Nr. p.k.Medicīnas ierīces nosaukums, modelisEkspluatācijā kopšRažotājsNosacītā cena EUR bez PVNNodrošinājuma nauda
1Lineārais paātrinātājs, CLINAC 2100 CD 01.01.2005.Varian Medical Systems750,0075,00
2Lineārais paātrinātājs, NOVALIS TX 16.07.2009.Varian Medical Systems750,0075,00
3Datortomogrāfs virtuālajai simulācijai, LightSpeed RT01.01.2002.GE Healthcare375,0037,50
4Iekārta scintigrāfijas, SKYLight AZ 8FT. 3/828.02.2008.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS2821,50282,15
5Iekārta scintigrāfijas, INFINIA HAWKEYE 4 01.01.2001.GE Healthcare9440,32944,03
6Iekārta radiogrāfijas digitāla stacionāra, DuoDiagnost 03.01.2000.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS1624,95162,50
7Iekārta radiogrāfijas analoga mobila, Practix 100 Plus02.03.2000.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS747,9074,79
8Iekārta radiogrāfijas analoga mobila, Practix 160 22.12.2004.PHILIPS MEDICAL SYSTEMS1120,72112,07

Izsoles nolikums

Izsoles objektiem ir noteikta slepenā cena, par kuru lētāk Izsoles objekti netiks pārdoti. Izsoles objektus var apskatīt Hipokrāta ielā 4, Rīgā, Linezera ielā 3, Rīgā un Lielvārdes ielā 68, Rīgā, iepriekš piesakoties pa tālr. 67303141 vai 29134950. Izsoles noteikumi pieejami Slimnīcas mājaslapā https://www.aslimnica.lv, sadaļā “Izsoles”. Nodrošinājums iemaksājams Slimnīcas kontā: AS “Swedbank”, konta numurs LV24HABA0001407045805, kods HABALV22, līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai. Rakstiski piedāvājumi iesniedzami pa pastu vai personīgi sabiedrības Medicīnas iekārtu uzraudzības un plānošanas daļā – Hipokrāta ielā 2, 128. kabinetā, līdz 2022. gada 23. maijam plkst. 10.00. Piedāvājumi tiks atvērti 2022. gada 23. maijā plkst. 11.00.