Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rezultātu paziņojums – Saimnieciskajā darbībā neizmantojamu medicīnas ierīču izsole Id. Nr. RAKUS-2022/01 KMI

Rezultātu paziņojums – Saimnieciskajā darbībā neizmantojamu medicīnas ierīču izsole Id. Nr. RAKUS-2022/01 KMI ar lejupejošu soli

Par izsoles uzvarētājiem tiek atzīti:

Nr. p.k. Pretendents Medicīnas ierīces

nosaukums

Nosolītā cena

bez PVN

1. Fameco Imaging APS, reģ. Nr.42246484 1.    Datortomogrāfs Bright Speed Elite, GE Healthcare* 500,00
2. Datortomogrāfs Bright Speed Elite, GE Healthcare* 500,00
3. Datortomogrāfs Bright Speed Elite, GE Healthcare* 25,00
4. Iekārta radioskopijas C-loka digitāla mobila OEC Fluorostar, GE Healthcare* 25,00
2. SIA “Gugols”, reģ. Nr. 44103140827 1.    Iekārta radiogrāfijas analoga mobila HF-110-CM, DynaRad* 25,00
2.  Iekārta radiogrāfijas analoga mobila HF-110-CM, DynaRad* 25,00
3.    Pārvietojāma rtg iekārta MPX+* 25,00

Saimnieciskajā darbībā neizmantojamu medicīnas ierīču izsole Id. Nr. RAKUS-2022/01 KMI

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – RAKUS), reģistrācijas Nr. 40003951628, juridiskā adrese Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038, pārdod izsolē ar lejupejošu soli otrajā mantas atsavināšanas reizē (Id. Nr. RAKUS-2022/01 KMI) nerealizētas saimnieciskajā darbībā neizmantojamas medicīnas ierīces (turpmāk – Ierīces):

Nr. p.k.Medicīnas ierīces nosaukumsEkspluatācijā kopšIdentifikācijas Nr. Nosacītā cena EUR bez PVNNodroši-nājuma nauda
1Datortomogrāfs Bright Speed Elite, GE Healthcare*12.07.2007.100502750050
2Datortomogrāfs Bright Speed Elite, GE Healthcare*21.06.2007.100483350050
3Datortomogrāfs Bright Speed Edge, GE Healthcare*24.08.2006.1005149252.5
4Iekārta radiogrāfijas analoga mobila HF-110-CM, DynaRad*01.06.1996.1005009252.5
5Iekārta radiogrāfijas analoga mobila HF-110-CM, DynaRad*21.01.2003.1004150252.5
6Pārvietojāma rtg iekārta MPX+*28.11.2003.329252.5
7Iekārta radioskopijas C-loka digitāla mobila OEC Fluorostar, GE Healthcare*30.12.2008.1005186252.5
8Injektors kontrastvielu ievadīšanai missouri, ulrich Medical12.07.2007.1005027/125025
9Ultrasonogrāfs ProSound, Aloka18.12.2006.1004179252.5
10Zonde ultrasonogrāfijas konveksa UST-9130, Aloka18.12.2006.1004179-1252.5
11Zonde ultrasonogrāfijas lineāra UST-5412, Aloka18.12.2006.1004179-2252.5
12Zonde ultrasonogrāfijas ECHO UST-52101N, Aloka18.12.2006.1004179-3252.5
13Ultrasonogrāfs Pro Focus Ultraview 2202, BK Medical1004834252.5
28.09.2007.
14Ultrasonogrāfs Xario, TOSHIBA1004826252.5
01.11.2005.
15Ultrasonogrāfs Logiq P5 01.01.2001.1004812252.5
16I-ta digitālai radiogrāfijai REGIUS 110 - plašu nolasītais S/N 09020481906.12.2010.27090252.5
17Digitalā radioloījas sistēma AGFA CR 3519.12.2007.TB02706612512.5
18DICOM printeris AGFA Drystar 550219.12.2007.TB027066-2252.5
19DICOM printeris AGFA Drystar 550319.12.2007.027066-3252.5
20Printeris RTG attēliem DryPix 4000, FUJIFILM21.06.2007.1004951252.5
21Iekārta CD/DVD disku rakstīšanai DICOM standartā Disc Publisher Pro, PRIMERA04.12.2007.1005191252.5
22Printeris RTG attēliem FM-DPL, FUJIFILM19.12.2007.1004907252.5
23Printeris RTG attēliem DryPix 4000, FUJIFILM01.06.2007.1004910252.5
24Printeris RTG attēliem DRYSTAR, AFGA01.01.2000.1004911252.5
25Printeris RTG attēliem DryPix 4000, FUJIFILM01.06.2007.1005064/2252.5
26Monitors pacienta portatīvs 3500CT P, Millennia31.05.2004.1005127/2252.5
27Spole rektāla magnētiskai rezonansei MEDRAD01.10.1997.1005064-4252.5
28Printeris RTG attēliem DryPix 4000, FUJIFILM12.07.2007.1005027/2252.5
29Negatoskops PLANILUX 105x43cm13.02.2006.13109450.5
30Ūdens attīrīšanas iekārta29.09.2000.19059252.5

Ierīces var apskatīt Hipokrāta ielā 2, Rīgā, Lielvārdes ielā 68, Rīgā, un Upeslejās, Stopiņu pagastā, iepriekš piesakoties:Ierīcēm ir noteikta slepenā cena, par kuru lētāk Ierīces netiks pārdotas.

– pa tālruni 67042674, mob. tālr. 26078965 vai e-pastu aelita.plata@aslimnica.lv pie medicīnas fiziķes Aelitas Platās;

– pa tālruni 67303141, mob. tālr. 29134950 vai e-pastu guntis.liepins@aslimnica.lv pie medicīnas tehnoloģiju plānošanas un metodiskās vadības speciālista Gunta Liepiņa.

Pretendentiem, kuri vēlas iegādāties Ierīces, kuras minētas pozīcijās Nr. 1 – 7, jāiesniedz Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izsniegtas licences/speciālās atļaujas darbībām ar neizotopiem starojuma avotiem medicīnā kopija vai akts, kuru izsniegusi firma, kurai ir Radiācijas drošības centra izsniegta atļauja neizotopu jonizējošā starojuma avotu utilizācijai.

Izsoles noteikumi pieejami https://www.aslimnica.lv.

Nodrošinājums iemaksājams sabiedrības kontā: AS “Swedbank”, konta numurs: LV24HABA0001407045805, kods HABALV22, līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai. Rakstiski piedāvājumi iesniedzami pa pastu vai personīgi sabiedrības Medicīnas iekārtu uzraudzības un plānošanas daļā – Hipokrāta ielā 2, 129. kabinetā līdz 2022. gada 11. martam plkst. 10:00. Piedāvājumi tiks atvērti 2022. gada 11. martā plkst. 11:00.

Izsoles nolikums