Vienotais pieraksts: +371 67000610

Saimnieciskajā darbībā neizmantojamo medicīnas ierīču izsoli (Id. Nr. RAKUS-2022/04 KMI)

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca), reģistrācijas Nr. 40003951628, juridiskā adrese Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1079, rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli (Id. Nr. RAKUS-2022/04 KMI) pārdod saimnieciskajā darbībā neizmantojamas medicīnas ierīces (turpmāk – izsoles objekts):

Nr. p.k.Medicīnas ierīces nosaukums, modelisEkspluatācijā kopšRažotājsNosacītā cena EUR bez PVNNodrošinājuma nauda
1Analizators bioķīmijas, Cobas 6000ce31.12.2013.ROCHE1300,00130,00
2Analizators bioķīmijas, Cobas 6000ce 31.12.2013.ROCHE1300,00130,00
3Dozimetriskā mēriekārta, rf-Daily QA327.12.2013.Sun Nuclear 2900,00290,00
4Bronhoskops fibrooptiskais, FB-10V17.03.2015.PENTAX 3300,00330,00

Izsoles objektus var apskatīt Hipokrāta ielā 2, Rīgā, Hipokrāta ielā 4, Rīgā un Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, Upeslejās, iepriekš piesakoties pa tālr. 67303141 vai 29134950.

Izsoles noteikumi pieejami Slimnīcas mājas lapā https://www.aslimnica.lv, sadaļā “Izsoles”. Nodrošinājums iemaksājams Slimnīcas kontā: AS “Swedbank”, konta numurs LV24HABA0001407045805, kods HABALV22, līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai. Rakstiski piedāvājumi iesniedzami pa pastu vai personīgi sabiedrības Medicīnas iekārtu uzraudzības un plānošanas daļā – Hipokrāta ielā 2, 128. kabinetā, līdz 2022. gada 29. septembrim plkst. 10.00. Piedāvājumi tiks atvērti 2022. gada 29. septembrī plkst. 11.00.”

Nolikums