Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rezultātu paziņojums – Saimnieciskajā darbībā neizmantojamu medicīnas ierīču izsole Id. Nr. RAKUS-2022/02 KMI

Rezultātu paziņojums – Saimnieciskajā darbībā neizmantojamu medicīnas ierīču izsole Id. Nr. RAKUS-2022/02 KMI ar lejupejošu soli

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts:

Pretendents Medicīnas ierīces

nosaukums

Kopējā nosolītā cena

bez PVN

Fameco Imaging APS, reģ. Nr. 42246484 Datortomogrāfs virtuālajai simulācijai/ LightSpeed RT/ GE Healthcare 375,00