Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rezultātu paziņojums – Saimnieciskajā darbībā neizmantojamu medicīnas ierīču izsole Id. Nr. RAKUS-2022/03 KMI

Rezultātu paziņojums – Saimnieciskajā darbībā neizmantojamu medicīnas ierīču izsole Id. Nr. RAKUS-2022/03 KMI ar lejupejošu soli

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts:

Pretendents Medicīnas ierīces nosaukums, modelis, ražotājs Kopējā nosolītā cena

bez PVN

Fameco Imaging APS, reģ. Nr. 42246484 Iekārta magnētiskai rezonansei, Signa HDx 1.5T, GE Healthcare 37 327,00