Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rezultātu paziņojums – Saimnieciskajā darbībā neizmantojamu medicīnas ierīču izsole Id. Nr. RAKUS-2022/03 KMI ar augšupejošu soli

Izsoles komisija informē, ka atbilstoši izsoles Nolikuma 7.2.1. punktam izsole atzīta par nenotikušu, jo līdz 2022. gada 4. jūlijam plkst. 10.00, netika saņemts neviens pretendenta piedāvājums.