Vienotais pieraksts: +371 67000610

Paziņojums par otrajā atsavināšanas reizē nerealizēto saimnieciskajā darbībā neizmantojamo medicīnas ierīču pārdošanu par brīvu cenu (Id. Nr. RAKUS-2023/01 KMI)

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca), reģistrācijas Nr. 40003951628, juridiskā adrese Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1079, pārdod par brīvu cenu (par nosacīto cenu) otrajā izsolē (Id. Nr. RAKUS-2023/01 KMI) nerealizētas saimnieciskajā darbībā neizmantojamas medicīnas ierīces (turpmāk – Ierīces):

Nr. p.k. Ierīces nosaukums, modelis, ražotājs Ekspluatācijā kopš Nosacītā cena EUR bez PVN
1. Iekārta elpināšanai VELA, VIASYS, sērijas nr. AGT 04875, uz statīva 15.12.2006. 75,00
2. Iekārta elpināšanai VELA, VIASYS, sērijas nr. AGT 04751, uz statīva 15.12.2006. 75,00
3. Iekārta elpināšanai VELA, VIASYS, sērijas nr. AHT 01001, uz statīva 15.12.2006. 75,00
4. Iekārta elpināšanai VELA, VIASYS, sērijas nr. AGT 04760, uz statīva 15.12.2006. 75,00
5. Iekārta elpināšanai VELA, VIASYS, sērijas nr. AGT 04800, uz statīva 15.12.2006. 75,00
6. Iekārta elpināšanai VELA, VIASYS, sērijas nr. AGT 04799, uz statīva 15.12.2006. 75,00
7. Iekārta elpināšanai VELA, VIASYS, sērijas nr. AGT 04859, uz statīva 15.12.2006. 75,00
8. Iekārta elpināšanai VELA/Bird, sērijas nr. AGT 04875, uz statīva 15.12.2006. 75,00
9. Dezinfekcijas iek.endosk.Soluscope 3PAA, sērijas nr. nav 27.02.2007. 75,00
10. SOLUSCOPE 3 PAA endoskopu mazgāš.un dizenfek. ie-ta, sērijas nr. nav 12.05.2005. 75,00
11. SOLUSCOPE 3 PAA – dezinfekcijas ie-ta edoskopiem, sērijas nr.  V3-11198 04.09.2008. 75,00
12. SOLUSCOPE 3 PAA – dezinfekcijas ie-ta edoskopiem, sērijas nr.  V3-11188 04.09.2008. 75,00
13. SOLUSCOPE 3 PAA – dezinfekcijas ie-ta edoskopiem, sērijas nr. V3-11228 04.09.2008. 75,00
14. SOLUSCOPE 3 PAA – dezinfekcijas ie-ta edoskopiem, sērijas nr. V3-11218 04.09.2008. 75,00

Izsoles objektus var apskatīt Hipokrāta ielā 2, Rīgā un Hipokrāta ielā 4, Rīgā, iepriekš piesakoties pa tālr. 67303141 vai 29134950.

Rakstiski piedāvājumi iesniedzami pa pastu vai personīgi Slimnīcas Medicīnas iekārtu uzraudzības un plānošanas daļā – Hipokrāta ielā 2, 128. kabinetā līdz 2024. gada 29. februāra plkst. 16.00. Ja līdz šim laikam būs pieteikušies vairāki interesenti, tiks rīkota kustamās mantas izsole ar augšupejošu soli.