Vienotais pieraksts: +371 67000610

Pārdod par brīvu cenu izsolē nerealizētas saimnieciskajā darbībā neizmantojamas medicīnas ierīces

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – RAKUS), reģistrācijas Nr. 40003951628, juridiskā adrese Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038, pārdod par brīvu cenu (arī nosacīta cena) pirmajā izsolē nerealizētas saimnieciskajā darbībā neizmantojamas medicīnas ierīces (turpmāk – Ierīces):

Ierīču saraksts lejuplādējams šeit

Nr. p.k.Ierīces nosaukumsRažotājs, modelisNosacīta cena EUR bez PVN
1Angiogrāfs digitāls stacionārs Innova 2100-IQ, GE HealthcareGE Healthcare, Innova 2100-IQ750
2Datortomogrāfs Bright Speed Elite, GE HealthcareGE Healthcare, Bright Speed Elite750
3Injektors kontrastvielu ievadīšanai missouri, ulrich Medicalulrich Medical, missouri375
4Datortomogrāfs Bright Speed Elite, GE HealthcareGE Healthcare, Bright Speed Elite750
5Iekārta radiogrāfijas analoga mobila HF-110-CM, DynaRadDynaRad, HF-110-CM37.5
6Injektors kontrastvielu ievadīšanai missouri, ulrich Medicalulrich Medical, missouri375
7Iekārta radiogrāfijas analoga mobila HF-110-CM, DynaRadDynaRad, HF-110-CM37.5
8Ultrasonogrāfs ProSound, AlokaHitachi, Aloka ProSound37.5
9Zonde ultrasonogrāfijas konveksa UST-9130, AlokaHitachi, Aloka UST-913037.5
10Zonde ultrasonogrāfijas lineāra UST-5412, AlokaHitachi, Aloka UST-541237.5
11Zonde ultrasonogrāfijas ECHO UST-52101N, AlokaHitachi, Aloka ECHO UST-52101N37.5
12Ultrasonogrāfs Pro Focus Ultraview 2202, BK MedicalBK Medical, Pro Focus Ultraview 220237.5
13Ultrasonogrāfs Xario, TOSHIBATOSHIBA, Xario37.5
14Iekārta radioskopijas C-loka digitāla mobila OEC Fluorostar, GE HealthcareGE Healthcare, OEC Fluorostar37.5
15Ultrasonogrāfs Logiq P5GE Healthcare, Logiq P537.5
16I-ta digitālai radiogrāfijai REGIUS 110 - plašu nolasītais S/N 090204819Konica Minolta, REGIUS 11037.5
17Digitalā radioloījas sistēma AGFA CR 35AGFA, CR 35187.5
18Iekārta radiogrāfijas mamogrāfijas analoga stacionāra MAMMOMAT, SIEMENSSIEMENS, MAMMOMAT37.5
19Datortomogrāfs Bright Speed Elite, GE HealthcareGE Healthcare, Bright Speed Elite750
20Datortomogrāfs Bright Speed Edge, GE HealthcareGE Healthcare, Bright Speed Edge37.5
21Pārvietojāma rtg iekārta MPX+GE Healthcare, MPX+37.5
22Ūdens attīrīšanas iekārtanav zināmi37.5
23DICOM printeris AGFA Drystar 5502AGFA, Drystar 550237.5
24DICOM printeris AGFA Drystar 5503AGFA, Drystar 550337.5
25Printeris RTG attēliem DryPix 4000, FUJIFILMFUJIFILM, DryPix 400037.5
26Iekārta CD/DVD disku rakstīšanai DICOM standartā Disc Publisher Pro, PRIMERAPRIMERA, Disc Publisher Pro37.5
27Printeris RTG attēliem FM-DPL, FUJIFILMFUJIFILM, FM-DPL37.5
28Printeris RTG attēliem DryPix 4000, FUJIFILMFUJIFILM, DryPix 400037.5
29Printeris RTG attēliem DRYSTAR, AFGAAFGA, DRYSTAR37.5
30Printeris RTG attēliem DryPix 4000, FUJIFILMFUJIFILM, DryPix 400037.5
31Monitors pacienta portatīvs 3500CT P, MillenniaMillennia, 3500CT P37.5
32Spole rektāla magnētiskai rezonansei MEDRADMEDRAD37.5
33Printeris RTG attēliem DryPix 4000, FUJIFILMFUJIFILM, DryPix 400037.5
34Negatoskops PLANILUX 105x43cmPLANILUX,105x43cm7.5

Ierīces var apskatīt Hipokrāta ielā 2, Rīgā, Lielvārdes ielā 68, Rīgā, un Upeslejās, Stopiņu pagastā, iepriekš piesakoties pa tālr. 67303141 vai 29134950.

Pretendentiem, kuri vēlas iegādāties Ierīces, kuras minētas pozīcijās Nr. 1,2, 4 – 10 un 21, jāiesniedz Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izsniegtas licences/speciālās atļaujas atbilstošajām darbībām kopija.

Ierīce, kura ir minēta pozīcijā nr. 4, pārdošanas brīdī ir ekspluatācijā, pircējs par iespēju ierīci demontēt tiks informēts 15 (piecpadsmit) darbdienas iepriekš.

Rakstiskie pieteikumi iesniedzami pa pastu vai personīgi RAKUS Medicīnas iekārtu uzraudzības un plānošanas daļā – Hipokrāta ielā 2, 128. kabinetā līdz 2021. gada 22. oktobra plkst. 16:00. Ja līdz šim laikam būs pieteikušies vairāki interesenti, tiks rīkota kustamās mantas izsole ar augšupejošu soli.