Vienotais pieraksts: +371 67000610

Līga Mekša

Neiroloģe, algoloģe. Specializācija galvassāpju un multiplās sklerozes pacientu izmeklēšana un ārstēšana. Veic miofasciālo sāpju punktu blokādes.

Izglītība (medicīniskā)

  • 2010. gadā Rīgas Stradiņa universitātē ieguvusi ārsta diplomu;
  • 2017. gadā Rīgas Sradiņa universitātē ieguvusi sertifikātu neirologa pamatspeciālitātē;
  • 2017. gadā ieguvusi sertifikātu neirosonologa papildspecialitātē;
  • 2018. gadā ieguvusi sertifikātu algologa papildspecialitātē.

Papildu izglītība

Papildus izglītību ieguvusi Dānijas Galvassāpju centrā, stažējusies Vīnes Medicīnas Universitātes Bērnu un jauniešu psihiatrijas nodaļas galvassāpju vienībā. Pastāvīgi zināšanas papildina apmeklējot lielākajos Eiropas Galvassāpju Asociācijas, Eiropas Neirologu Akadēmijas, Eiropas Multiplās Sklerozes ārstēšanas un pētniecības komitejas rīkotos kongresus.

Galvassāpju vienības ārste.

Plašāka informācija par Galvassāpju vienību