Vienotais pieraksts: +371 67000610

Laila Meija

Dietologs

Asociētā profesore dr. med. Laila Meija ir mūsu slimnīcas Uztura un dietoloģijas centra vadītāja.

Pieejamas gan valsts apmaksātas, gan maksas vizītes

  • Valsts apmaksāta vizīte: mājas medicīniskā ēdināšana, malnutrīcija un tās risks.
  • Maksas: uztura terapija smagu un komplicētu slimību gadījumos, medikamentozas terapijas un izmeklējumu nozīmēšana

Uztura un dietoloģijas centrs