Vienotais pieraksts: +371 67000610

www

Mūsu slimnīcā ir vienots pierakstu kalendārs. Apmeklējot mūsu piecus stacionārus (“Gaiļezers”, “Latvijas onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Latvijas infektoloģijas centrs”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”), pierakstu var veikt jebkurā no tiem.

Klientu apkalpošanas speciālisti Tevi pierakstīs, ievērojot pirmās brīvās pakalpojuma vietas principu vai Tev ērtākā laikā 6 mēnešu periodā uz priekšu.