Vienotais pieraksts: +371 67000610

Vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem

Stacionārā „Gaiļezers”

Stacionārā „Gaiļezers” ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, tostarp  ir pieejami:

  • Ārstu un procedūru kabineti, uzgaidāmās telpas;
  • Bezmaksas invalīdu automašīnu stāvvieta;
  • Ar transportlīdzekli iespējams piebraukt pie ēkas durvīm;
  • Ratiņkrēsli;
  • Slīpās uzbrauktuves;
  • Transporta lifti  pārvietošanās vajadzībām uz attiecīgo stāvu;
  • Specializētās labierīcības;
  • Vizuālā informācija;
  • Izziņu pakalpojumi pa tālruni un klātienē.

Pacienta pavadonis ratiņkrēslu var saņemt darba dienās no plkst. 8:00 līdz 18:00 pret personas apliecinošo dokumentu. Lūdzam vērsties Informācijas punktā, kas atrodas galvenās ieejas foajē 0. stāvā. Ja pacients atrodas ārstniecības nodaļā, tad ar jautājumu pēc viņam nepieciešamās pārvietošanās palīdzības jāvēršas pie nodaļas personāla.


Stacionārā „Latvijas Onkoloģijas centrs”

Stacionārā „Latvijas Onkoloģijas centrs” ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem. Pacienta pavadonis ratiņkrēslu var saņemt Uzņemšanas nodaļā. Ratiņkrēsls tiek izsniegts  plānotā apmeklējuma dienā uz vizītes laiku pret personas apliecinošu dokumentu. Ja pacients atrodas ārstniecības nodaļā, tad ar jautājumu pēc viņam nepieciešamās pārvietošanās palīdzības jāvēršas pie nodaļas personāla.


Stacionārā „Biķernieki”

Stacionārā „Biķernieki” personām ar īpašām vajadzībām, tostarp personām ratiņkrēslos, ir pieejami visi ārstu un procedūru kabineti, uzgaidāmās telpas, lifti un labierīcības. Pie galvenā korpusa centrālās ieejas ir iespējams piebraukt un vienlaicīgi novietot, bez maksas, trīs automašīnas. Galvenā korpusa ēkā ir izbūvētas divas slīpās uzbrauktuves un viena iebrauktuve transporta liftā. Stacionāra darbinieku pienākums ir palīdzēt personām ar īpašām vajadzībām (informāciju nodrošina uzņemšanas nodaļas dežūrējošais personāls un pie centrālās iebrauktuves apsardzes darbinieki). Ratiņkrēslu pret personas apliecinošu dokumentu var saņemt Uzņemšanas nodaļā. Ja pacients atrodas ārstniecības nodaļā, tad ar jautājumu pēc viņam nepieciešamās pārvietošanās palīdzības jāvēršas pie nodaļas personāla.


Stacionārā „Latvijas Infektoloģijas centrs”

Ratiņkrēslu pret personas apliecinošu dokumentu var saņemt Uzņemšanas nodaļā. Ja pacients atrodas ārstniecības nodaļā, tad ar jautājumu pēc viņam nepieciešamās pārvietošanās palīdzības jāvēršas pie nodaļas personāla.


Stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”

Ratiņkrēslu pret personas apliecinošu dokumentu var saņemt Uzņemšanas nodaļā. Ja pacients atrodas ārstniecības nodaļā, tad ar jautājumu pēc viņam nepieciešamās pārvietošanās palīdzības jāvēršas pie nodaļas personāla.
Vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem