Vienotais pieraksts: +371 67000610

Līdzestības kabinets nodrošina konsultācijas personām ar HIV infekciju un viņu tuviniekiem

Darba laiks: darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionārs “Latvijas Infektoloģijas centrs”, Ambulatoro pakalpojumu vadība, 213. kabinets, Linezera ielā 3, Rīga.

Konsultācijas Līdzestības kabinetā notiek klātienē – iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama, kā arī  attālināti pa tālruni 67014736 un 20205353.

Kādos gadījumos rekomendē apmeklēt Līdzestības kabinetu:

  • tikko atklāta HIV infekcija;
  • uzsākot HIV ārstēšanu;
  • ja bijis pārtraukums HIV ārstēšanā;
  • ja HIV terapija saņemta citā valstī;
  • HIV pacientiem pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma;
  • nepieciešams emocionāls atbalsts HIV pacientiem vai viņu tuviniekiem;
  • dzīvesveida/uztura rekomendāciju ievērošana;
  • informācija par dzīvi ar HIV;
  • dzīves kvalitāte un dzīvildze ar HIV;
  • ikviens jautājums saistībā ar HIV.                                                       

Konsultācijas ir BEZ MAKSAS un BEZ PIERAKSTA.

HIV Līdzestības kabineta konsultanti: