Vienotais pieraksts: +371 67000610

Sākot ar šī gada 16.novembri līdz nākamā gada rudenim “AslimnīcasMācību centrs” aicina māsas uz mācībām neformālās izglītības programmās māsām projekta “Vispārējās aprūpes māsu prasmju pilnveidošana” ietvaros!

Vairāk par katru programmu un pieteikšanā pasākumiem atrodama šeit:

  1. Māsas profesijas profesionālā identitāte un darba vide: https://www.talakizglitiba.lv/masas-profesijas-profesionala-identitate-un-darba-vide

  2. Veselības aprūpes sistēma un organizācija: https://www.talakizglitiba.lv/veselibas-aprupes-sistema-un-organizacija-un-pieradijumos-balstita-aprupe-aprupes-process

  3. Pacientu izglītošana māsas praksē: https://www.talakizglitiba.lv/pacientu-izglitosana-masas-prakse

  4. Māsas darbība vispārējā medicīnā, veicot pacientu aprūpi: https://www.talakizglitiba.lv/masas-darbiba-vispareja-medicina-veicot-pacientu-aprupi

  5. Māsas darbība ilgtermiņa pacientu aprūpē: https://www.talakizglitiba.lv/masas-darbiba-ilgtermina-pacienta-aprupe

  6. Māsas darbība ķirurģisku pacientu aprūpē: https://www.talakizglitiba.lv/masas-darbiba-kirurgisku-pacientu-aprupe

  7. Klīniskās procedūras: https://www.talakizglitiba.lv/kliniskas-proceduras

Vienotā pieteikšanās šeit!

Mācību plāns:

Neaizmirstiet!! Lai pieteikumu varētu apstiprināt, Jums ir jāaizpilda dokuments, ko saņemsiet pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas e-pasta pielikumā un jānosūtīta uz mācību organizētāju e-pastu kursi@aslimnica.lv 5 darba dienu laikā.

Pēc pieteikuma izskatīšanas tiks pieņemts lēmums par Jūsu iekļaušanu vai neiekļaušanu mācību grupā. Jūs saņemsiet APSTIPRINĀJUMA vai NORAIDĪJUMA epastu.

Atcerieties! Esiet atbildīgs! Ja plāni mainīsies un nevarēsiet ierasties uz mācībām, tad pēc iespējas ātrāk paziņojiet, lai Jūsu vietā varētu ierasties kāds cits kolēģis.

 

Kontaktpersona: Anita Stirāne, mob, 29528979, e-pasts:  anita.stirane@aslimnica.lv