Vienotais pieraksts: +371 67000610

https://www.mittoevents.com/rakus-macibu-programma/registracija

 

Atcerieties! Esiet atbildīgs! Ja plāni mainīsies un nevarēsiet ierasties uz mācībām, tad pēc iespējas ātrāk paziņojiet, lai Jūsu vietā varētu ierasties kāds cits kolēģis.

 

Kontaktpersona: Anita Stirāne, mob, 29528979, e-pasts:  anita.stirane@aslimnica.lv

Pasākums tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros.