Vienotais pieraksts: +371 67000610


 

INFORMĀCIJA PAR KURSIEM SKATĀMA ŠEIT! 

DALĪBNIEKU ROKASGRĀMATA: SKATĀMA ŠEIT!

PIETEIKŠANĀS (ārstiem): SPIEDIET ŠEIT!

DALĪBAS MAKSA:

“Aslimnīcas” darbiniekiem – bez maksas 

Kardiopulmonālā reanimācija ārstiem – 45,00EUR (ar PVN)

INFORMĀCIJAI! KPR praktiskās apmācības atsāksies septembrī!

 


Aicinām pieteikties uz bezmaksas apmācībām psihoemocionālās veselības jomā: 

Pasākuma norises laiks Mācību programmas nosaukums Kopējais stundu skaits Īstenošanas vieta Pasākuma vadītājs Mērķauditorija

30.08.2022.

9:00– 12:15 

Covid-19 pandēmijas radītās sekas NMPD un stacionāros strādājošajiem –  izdegšanas sindroma gadījumu atpazīšana un rīcība (TIP2022/5672, 4 TIP)

VAIRĀK INFORMĀCIJAS ŠEIT

PIETEIKŠANĀS ŠEIT

4 tiešsaistē Anita Stirāne, mob.tālr. 29528979

Lektori:

Jeļena Vrubļevska, Dr.med;

Katrīna Žaltkovska, Mg.psych;

Jeļena Harlamova, Dr.psych

NMPD un ārstniecības iestāžu, kurās tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi stacionārā, struktūrvienību un nodaļu vadītāji, vecākās māsas, galvenie un vecākie ārsta palīgi, operatīvās vadības centra dežūrārsti un vecākie dispečeri, psihiskās veselības koordinatori, kopā paredzēts apmācīt 150 dalībniekus

 31.08.2022.
10:00–11:30

Ārstniecības personu psihoemocionālā veselība, profilakse un Psihoemocionālās veselības atbalsta programma (TIP2022/5670, 2 TIP)

VAIRĀK INFORMĀCIJAS ŠEIT

PIETEIKŠANĀS ŠEIT

 2  tiešsaistē Anita Stirāne, mob.tālr. 29528979

Lektori:

Jeļena Vrubļevska, Dr.med;

Katrīna Žaltkovska, Mg.psych;

Jeļena Harlamova, Dr.psych

NMPD un ārstniecības iestāžu, kurās tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi stacionārā, valdes locekļi, citi augstākā līmeņa vadītāji, kopā paredzēts apmācīt 80 dalībniekus

02.09.2022.

9:00–12:15 

Psihoemocionālā atbalsta sniegšana ārstniecības personām stacionāros un NMPD Psihoemocionālās veselības atbalsta programmas ietvaros (TIP2022/5671, 4 TIP)

VAIRĀK INFORMĀCIJAS ŠEIT

PIETEIKŠANĀS ŠEIT

4 tiešsaistē Anita Stirāne, mob.tālr. 29528979

Lektori:

Jeļena Harlamova, Dr.psych

Katrīna Žaltkovska, Mg.psych

NMPD, ārstniecības iestāžu, kurās tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi stacionārā, deleģēti intervences sniedzēji Psihoemocionālās veselības atbalsta programmas ietvaros (piemēram, psihologi, psihoterapeiti), kopā paredzēts apmācīt 20 dalībniekus

 

 


 

Pašlaik nav aktuālu pasākumu!

 

 


 

Rekvizīti maksājuma veikšanai:

Pakalpojumu sniedzējs: Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca SIA
Reģistrācija nr.: 40003951628
PVN Kods: LV40003951628
Adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
Banka: Swedbank AS
Kods: HABALV22XXX
Konta Nr.: LV24HABA0001407045805
Summa apmaksai: — EUR

Maksājuma mērķis: Vārds Uzvārds, pasākuma nosaukums (īsi), pasākuma datums

 

Informācijai:

Una Draveniece-Tidriķe

“Aslimnīcas Mācību centrs”

Tālr.+371 67042781

una.draveniece@aslimnica.lv