Vienotais pieraksts: +371 67000610

Onkoloģisko pacientu ceļi

Krūts vēža pacienta ceļšPacientu akadēmija

Portālā  “Pacientu akadēmija” apkopots svarīgākais par vēža diagnozi un ar to saistītais. Saturu palīdzējuši veidot gan vēža pacienti, gan ārsti, tostarp mūsu slimnīcas speciālisti Krista Arcimoviča, Maija Kārkliņa, Rihards Mikilps-Mikgelbs, Simona Doniņa, Viktors Novikovs, Iveta Kudaba, Laila Meija, Ieva Ozola Vidmane, Ilva Banka Okorie, Juris Jansons, Zanda Barinska, Žanete Zvirbule.