Vienotais pieraksts: +371 67000610

Mūsu slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas darbiniekiem pasniedz atzinības rakstus