Vienotais pieraksts: +371 67000610

Latvijas Vēža centra izveide, Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta kopsavilkums Nr. 4.1.1.r.0/2/23/I/VM/001

Atbilstoši Eiropas Vēža uzveikšanas plānam “Eiropas Komisija līdz 2025. gadam izveidos Eiropas Savienības tīklu, kurā būs savienoti katrā dalībvalstī atzītie nacionālie visaptverošie vēža centri. Tas veicinās kvalitāti garantējošu diagnostiku un ārstēšanu, tajā skaitā apmācību, pētniecību un klīnisko pētījumu attīstību Eiropas Savienībā. Šāda pārrobežu sadarbība palīdzēs pacientiem saņemt augstas kvalitātes diagnostikas un aprūpes pakalpojumus, kā arī visjaunāko inovatīvo ārstēšanu. Tā veicinās pacientu mobilitāti, lai nodrošinātu piemērotu ārstēšanu pacientiem ar komplicētiem stāvokļiem. Šī iniciatīva palīdzēs sniegt vēl kvalitatīvāku aprūpi un Eiropas Savienībā samazināt nevienlīdzību, vienlaikus dodot iespēju pacientiem tikt diagnosticētiem un ārstētiem savas dzīvesvietas tuvumā. Vēža uzveikšanas plāna mērķis ir nodrošināt, ka līdz 2030. gadam šādiem centriem var piekļūt 90 % kritērijiem atbilstošo pacientu.”

Šobrīd Latvijā nav neviena atkreditēta vēža centra, taču vadošās ārstniecības iestādes lomu onkoloģijas jomā pilda SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – RAKUS), kas 2021. gadā sadarbībā ar Eiropas Vēžu institūciju Organizāciju (Organisation of European Cancer Institutes) (turpmāk – OECI) uzsāka akreditācijas procesu; 2022. gada 11. janvārī starp OECI un RAKUS tika noslēgta vienošanās par RAKUS akreditāciju (“Accreditation and Designation Programme Agreement”).

Lai veiktu RAKUS akreditāciju kā OECI vadlīnijām atbilstošu vēža centru, sadarbībā ar OECI tiek izvērtēta RAKUS esoša situācija onkoloģijā 9 jomās, kas ietver 85 standartus un 345 prasību punktus pēc OECI rokasgrāmatas:

  1. Vēža centra pārvaldība.
  2. Kvalitātes sistēmas organizācija.
  3. Pacientu iesaistīšana un pilnvarošana.
  4. Multidisciplinaritāte.
  5. Profilakse un agrīna atklāšana.
  6. Diagnostika.
  7. Ārstēšana.
  8. Pētniecība.
  9. Izglītība un apmācība.

Latvijas Vēža centra izveides projekta vadītāja ir profesore Sandra Lejniece, Ķīmijterapijas un Hematoloģijas klīnikas vadītāja.