Vienotais pieraksts: +371 67000610

Kvalitātes vadība

Mēs dzīvojām tehnoloģiju laikmetā un medicīna nav izņēmums, kur ļoti plaši tiek izmantotas un pielietotas modernās tehnoloģijas gan diagnostikā, gan pacientu ārstēšanā un aprūpē. Tas ko pacients sagaida ārstniecības iestādē ir, ka ārstēšana būs efektīva, precīza un ātra. Savukārt mediķiem kā viens no vērtējumiem kvalitatīvai ārstniecībai un aprūpei ir pacienta drošība. Pacientu drošība ik vienai ārstniecības iestādei ir svarīgs nosacījums un reizē arī liels izaicinājums. Tas nozīmē, pirmkārt analizēt veiktās darbības un atzīt kļūdas un iespējamos riskus, izdarīt visu iespējamo, lai kļūdas un riski neatkārtotos vai tiktu mazināti līdz minimumam.