Vienotais pieraksts: +371 67000610

Vidzemes slimnīcas pārstāvju vizīte Rīgas Austrumu slimnīcā

Pirms diviem gadiem mūsu slimnīcas stacionāru galvenās māsas devās vizītē uz Vidzemes slimnīcu, lai dalītos pieredzē un gūtu jaunas atziņas pacientu aprūpes jautājumos.
Šodien, 2. septembrī, Vidzemes slimnīcas pārstāvji – ārstniecības direktore Inga Ozoliņa, galvenā māsa Antra Kupriša, kvalitātes vadības nodaļas vadītāja vietnieks Jānis Batalauskis un IT daļas vadītājs Dainis Ciguzis – viesojās mūsu slimnīcā, lai iepazītos ar elektroniskās medikamentu ordinācijas sistēmas “Palma Medical” darbības principiem un tās praktisko pielietojumu Rīgas Austrumu slimnīcā.
Mūsu slimnīcā minētie Vidzemes slimnīcas pārstāvji tikās ar: ārstniecības direktori Ilzi Pučkuri, aprūpes direktori Inesi Budzilu, stacionāra “Gaiļezers” galveno māsu Kristīni Bondarevu, stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” galveno māsu Eviju Apalīti, klīnisko farmaceiti Ingu Mauliņu, Aptiekas dienesta vadītāju Rolandu Karvonenu, IT attīstības daļas vadītāju Dinu Dēricu un IT attīstības daļas projektu vadītāju Ievu Ostaškovu.