Vienotais pieraksts: +371 67000610

Veselības ministre Līga Meņģelsone tiekas ar Austrumu slimnīcas valdi

Atskatoties uz Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) valdes priekšsēdētāja darba pirmajiem trīs mēnešiem un valdes darbību 2023.gada sešos mēnešos, 2023.gada 29.augustā Austrumu slimnīcu apmeklēja veselības ministre Līga Meņģelsone.

Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs N.Staņēvičs informēja ministri par slimnīcas ārstniecības procesa rezultatīvajiem rādītājiem pirmajā pusgadā – Austrumu slimnīcā stacionāri šajā periodā ārstējās 29 960 pacientu, bet dienas stacionārā – 16 774 pacienti. Kopējais ambulatori ārstēto un izmeklēto pacientu skaits sasniedza 321 904 pacientus. 94% no “Zaļā koridora” ietvaros sniegtajām pirmreizējām konsultācijām un diagnostiskajiem izmeklējumiem nodrošināti normatīvajos aktos noteiktajā laikā.

N.Staņēvičs informēja ministri par atjaunošanas, uzlabošanas un pārbūves darbu virzību, kas būs būtisks ieguldījums onkoloģisko pacientu ārstniecībā un aprūpē. Austrumu slimnīcas stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” (LOC) sākta Ķīmijterapijas dienas stacionāra paplašināšana un pārbūve, kuras rezultātā palīdzību būs iespējams sniegt par trešdaļu vairāk pacientu. Noslēgumam tuvojas arī Austrumu slimnīcas LOC ārstniecības nodaļu atjaunošanas un rekonstrukcijas tehniskās dokumentācijas izstrāde. Šā vērienīgā projekta rezultātā plānota telpu rekonstrukcija vairāk nekā 18 000 kvadrātmetru platībā, atjaunojot 14 stacionāra nodaļas septiņos stāvos, kas uzlabos pacientu ārstēšanās apstākļus, kā arī radīs patīkamu un funkcionālu darba vidi personālam.

Līdz ar to, kā norāda Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs N.Staņēvičs, slimnīcas ārstiem un aprūpes personālam atjaunotajās telpās būs nepieciešami papildspēki un resursi, jo Austrumu slimnīca spēs sniegt palīdzību vairāk pacientiem nekā līdz šim.

Tāpat Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs N.Staņēvičs norāda uz to, ka slimnīcas valde ir uzsākusi darbu pie kopējas digitālās vides sistēmas izpētes un izstrādes, kas sekmēs cilvēkresursu noslodzes samazinājumu, uzlabos ērtības pacientiem un samazinās gaidīšanas laiku. Viss minētais darbību kopums ir vērsts uz rindu samazināšanu un lielāka skaita pacientu ārstniecību.

Valstiski būtiska ir 2023.gada 19.aprīļa Latvijas Republikas Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē izskatītā un tālāk virzītā iecere par LOC operāciju bloka izveidi, kas nepieciešama, lai īstenotu onkoloģisko pacientu ārstēšanas kapacitātes stiprināšanas projektu, kā arī nodrošinātu operāciju zāļu rezervi un valsts gatavību neatliekamās medicīnas situāciju pārvaldē ar vienlaicīgi lielu cietušo skaitu. Plānotās investīcijas LOC infrastruktūrā un medicīnas tehnoloģijās pārsniedz 27 miljonus eiro, piesaistot ERAF finansējumu, bet operāciju bloka atjaunošanas finansējums vēl tiek precizēts un tiks pieprasīts nākamo gadu valsts budžetā.

Par Austrumu slimnīcu 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā nedaudz vairāk par 5000 darbinieku.