Vienotais pieraksts: +371 67000610

Ukrainas ārsti Austrumu slimnīcā gūst pieredzi rekonstruktīvajā ķirurģijā

Šonedēļ Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (Austrumu slimnīca) oficiālā apmācību un pieredzes apmaiņas vizītē ieradās trīs Ukrainas ārsti ķirurģijas specialitātē, lai papildus apgūtu mikroķirurģijas operāciju iemaņas,  pilnveidojot tās operāciju zālē. Šīs zināšanas Ukrainas ārstiem nepieciešamas lai, atgriežoties kara plosītajā Ukrainā, varētu tās izmantot maksimāli efektīvākā kara laikā gūto kropļojošo ievainojumu ārstēšanā karavīriem un  civiliedzīvotājiem un mazinot šo smago ievainojumu sekas.

Austrumu slimnīca starptautiskas sadarbības ietvaros regulāri uzņem pieredzes apmaiņas vizītes ārstiem no citām valstīm dažādās klīnikās un specialitātēs. Šodien vizītē ieradušies trīs Ukrainas ķirurgi, lai iegūtu praktiskas papildu zināšanas mikroķirurģijas operāciju veikšanā.


Dr. Dzintars Ozols

Dzintars Ozols, plastikas un rokas ķirurgs, virsārsts plastikas ķirurģijā Traumatoloģijas un ortopēdijas klīnikā uzsver: “Austrumu slimnīcas ķirurgiem ir vislielākā pieredze rekonstruktīvajā ķirurģijā, tādēļ Ukrainas ārstu apmācība tiek īstenota Austrumu slimnīcas operāciju zālēs. Šeit ikdienā ir daudz pacientu un tiek veikts liels skaits mikroķirurģisku operāciju un dažādu medicīnisku manipulāciju. Mūsu ārsti labprāt dalās pieredzē un zināšanās ar Ukrainas kolēģiem.”


Dr. Deksnis


Dr. Jānis Zariņš

Rekonstruktīvās ķirurģijas operācijas Austrumu slimnīcā tiek īstenotas multidisciplinārā komandā, kas paredz dažādu specializāciju ārstu un aprūpes personāla iesaisti. Renārs Deksnis (LOR specializācijas ārsts, Galvas un kakla ķirurģijas nodaļa) un Jānis Zariņš (plastikas un rokas ķirurgs) veica paraugdemonstrējuma operāciju, kuras laikā pacientam tika veikta mēles audzēja ekscīzija, kakla limfmezgu abpusēja disekcija un mēles funkcionāla rekonstrukcija ar mikrovaskularizētu lēveri. Ukrainas ķirurgi –  Oleksandr Zarytskyi, Mariia Kuzeikiv, Myroslav Dosiak – vēroja operācijas norisi, jautāja un diskutēja, lai gūtu pieredzi un apgūtu sarežģītu rekonstruktīvu operāciju nianses. Šī zināšanu un prasmju pilnveide ir nepieciešama, lai, atgriežoties kara plosītajā Ukrainā, varētu izmantot plastiskās ķirurģijas metodes, ievērojami efektīvāk ārstējot kara laikā gūtos kropļojošos ievainojumus karavīriem un civiliedzīvotājiem un mazinot šo smago ievainojumu sekas.

Austrumu slimnīcā gadā vidēji tiek veikts vairāk nekā 1000 rekonstruktīvu ķirurģisko operāciju, kur tiek izmantota mikroķirurģijas tehnika. 2023. gada astoņos mēnešos, sadarbojoties Galvas un kakla ķirurģijas nodaļas ķirurgiem un plastikas ķirurgam Jānim Zariņam, jau veikts aptuveni 80 sarežģītu rekonstruktīvu ķirurģisko operāciju ar mikrovaskulāriem lēveriem, kas ne tikai atjauno kustības un funkcijas, bet arī būtiski mazina dažādu ievainojumu sekas.

Ukrainas ārstu apmācība un pieredzes apmaiņa tiek īstenota sadarbības projekta ietvaros starp Ukrainas un Latvijas Republikas veselības ministrijām.


Par Austrumu slimnīcu 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā ap 5000 darbinieku.