Vienotais pieraksts: +371 67000610

Sveicam visas mūsu slimnīcas māsas Starptautiskajā Māsu dienā!

Šeit skatāms slimnīcas valdes priekšsēdētāja Imanta Paeglīša, valdes locekļa profesora Haralda Plauža un aprūpes direktores Ineses Budzilas video apsveikums māsām

Latvijas Māsu asociācijas prezidentes Ditas Raiskas apsveikums māsām