Vienotais pieraksts: +371 67000610

Sveicam visas medicīnas māsas Starptautiskajā Māsu dienā!

Mīļās Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas medicīnas māsas! Sveicam Jūs visas Starptautiskajā Māsu dienā!

Lai skaista un prieka pilna Jums šī diena!

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētaja Imanta Paeglīša, valdes locekļa, asociētā profesora Haralda Plauža un aprūpes direktores Ineses Budzilas video apsveikums Starprautiskajā Māsu dienā


Stāstu par mūsu medicīnas māsu darbu un viņu nesavtības piemēru ir tik daudz kā pavasara pļavā pieneņu un pļavu tik daudz, ka pietiktu jauniem rakstiem Lielvārdes jostā. Šobrīd mūsu slimnīcā savu misiju pilda vairāk nekā 1000 medicīnas māsas. Pati daba Jūs šajās maija viduča dienās sveicina, mājot ar  ievziedu kupenām, ziedošiem ķiršu un ābeļu zariem. Tautas gudrība slēpjas tās darba tikumā , dvēseles pieredzē un spējā atjaunoties katrā paaudzē. Tās intuīcija ir tik dziļa kā aka, kur katrs grods ir savā vietā un ir kā turpinājums iepriekšējam ciklam. Kuri tad ir tie svarīgākie darbi, vai tie, šķietami lielie un skaļie, ko dara, lai pamana simti un tūkstoši, vai konkrēts ikvienas medicīnas māsas ikdienas darbs un atbalsts katram vienam pacientam, kam nav paveicies uz šis pasaules un, kuru piemeklējusi slimība. JŪSU izvēle palīdzēt sirgstošajiem ir kā māsu misijas apliecinājums, kā viena no skaņām, kas veido nesavtības un labestības simfoniju, kā viena no krāsām saullēktā, kas iemirdzas caur mazo rīta rasas lāsi, padarot šo pasauli labāku.