Vienotais pieraksts: +371 67000610

Sveicam svētkos!

Slimnīcas valde sveic visus darbiniekus svētkos un saka milzīgu paldies par padarīto darbu!