Vienotais pieraksts: +371 67000610

Sveicam Paliatīvās aprūpes nodaļas kolektīvu 25 gadu pastāvēšanas jubilejā!

Pirms 25 gadiem 1997. gada 7. jūlijā Paliatīvās aprūpes nodaļa uzsāka darbu stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs”, kur medicīnisku palīdzību saņēma pacienti ar onkoloģiskām saslimšanām gadījumos, kad slimību izārstēt vairs diemžēl nav iespējams un vienīgais veids kā palīdzēt ir nodrošināt atsāpināšanu. Nodrošināts arī garīgs, sociāls un psihoemocionāls atbalsts. Nodaļas darbu visus šos gadus ir vadījis dr. Vilnis Sosārs, kaut arī gadu laikā mainījušies kolēģi, bet mērķi un uzdevumi palikušu nemainīgi – sniegt iespējami labāko palīdzību pacientiem.

“Šo gadu laikā Paliatīvās aprūpes nodaļas speciālisti ir apmācījuši vairākas studentu un rezidentu paaudzes. Organizēti semināri Latvijā un arī starptautiskas konferences, izdotas vairākas brošūras par dažādām tēmām paliatīvajā aprūpē, ko izmanto studentu, rezidentu, arī pēcdiploma kolēģu apmācībām.  Organizēti arī kursi un semināri paliatīvajā aprūpē. Doti padomi, drošības sajūta, atbalsts, gan kolēģiem, gan pacientiem, kā arī pacientu radiniekiem.”, stāsta Paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs dr. Vilnis Sosārs

“Visus šos gadus paralēli ikdienas darbam rakstīta Valsts programma Paliatīvajā aprūpē, kā arī sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām bijusi dalība dažādās darba grupās, lai veicinātu paliatīvās aprūpes pieejamību visā valstī, neatkarīgi no atrašanās vietas, kā arī papildināts medikamentu saraksts dažādu simptomu mazināšanai.”, papildina Paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs dr. Vilnis Sosārs

“Atskatoties uz visiem šiem darba gadiem daudz ir darīts, bet vēl daudz ir jāizdara. Jubilejas gadā no sirds gribam pateikt PALDIES ikvienam iesaistītajam cilvēkam un kolēģiem par nodrošināto komandas kopīgo darbu. Ikdienas darbs nav viegls nevienam, bet ļoti, ļoti vajadzīgs mūsu pacientiem un viņu tuviniekiem.”, norāda Paliatīvās aprūpes nodaļas ārste Līga Keiša-Ķirse.

Vēlreiz sveicam un sakām milzīgu paldies visam Paliatīvās aprūpes nodaļas kolektīvam par darbu, ko darāt!


2019. gada nogalē Paliatīvās aprūpes nodaļa pārcēlās uz renovētām telpām stacionārā “Biķernieki”