Vienotais pieraksts: +371 67000610

Stacionārā „Biķernieki” pacienti turpmāk saņems rehabilitācijas pakalpojumus mūsdienu prasībām aprīkotās telpās un palātās

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā „Biķernieki” ir pabeigti Rehabilitācijas klīnikas stacionārās nodaļas atjaunošanas un pielāgošanas darbi, kas ļaus turpmāk slimnīcas pacientiem nodrošināt komfortablus atveseļošanās un aprūpes apstākļus. Rehabilitācijas pakalpojumus šeit saņems visu Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāru pacienti, kuriem tā būs nepieciešama.

Illa Mihejeva, Rehabilitācijas klīnikas vadītāja: “Rehabilitācijas klīnika nodrošina rehabilitāciju visos pacienta ārstēšanas posmos. Rehabilitācijas pasākumu galvenais uzdevums ir ne tikai uzlabot pacientu ārstēšanas procesu, bet arī nodrošināt mūsu slimnīcā ārstēto pacientu funkcionālo spēju  uzlabošanos, tādējādi veicinot pacientu mobilitāti, komunikāciju, pašaprūpi un kognitīvo kapacitāti. Vienlaikus, rehabilitācijas procesā tiek mazināta ārstēšanas blakņu ietekme un tiek veicināta pacientu līdzestība ārstēšanā, kas veicina pacienta izveseļošanos. Uzsvēršu, ka visos mūsu slimnīcas stacionāros un visu profilu pacientiem tiek nodrošināta akūtā rehabilitācija! Pacientiem ir pieejama arī diennakts stacionārā rehabilitācija un rehabilitācija dienas stacionārā “Biķernieki”. Rehabilitācijas pakalpojumi mūsu slimnīcas pacientiem  ir pieejami specializētu rehabilitācijas programmu veidā – tādējādi nodrošinot multidisciplināru pieeju.”

Juris Nikolajenko, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Biķernieki” galvenais ārsts: “Ja agrāk rehabilitācija un ārstniecība bija gandrīz divas dažādas nozares, tad šobrīd tās jau nav vairāk iedomājamas viena bez otras. Šobrīd rehabitologi ir iesaistīti pacienta ārstēšanā jau no pirmās dienas, kad viņš nonāk slimnīcā. Liels paldies Rehabilitācijas klīnikas kolēģiem par nozīmīgo darbu, ko viņi veic, pēc iespējas nodrošinot pacientiem atgriešanos ierastajā ikdienā, vienlaikus saglabājot dzīves kvalitāti.”

Rehabilitācijas klīnikas stacionāra nodaļas telpas ir pilnībā pārveidotas un pielāgotas, lai nodalītu ambulatoro un stacionāro pacientu plūsmas. Vienkopus izvietotas, bet nodalītas ir rehabilitācijas zāles, audiologopēdu, psihologu un citu funkcionālo speciālistu kabineti. Tāpat – higiēnas  telpas ar visu nepieciešamo aprīkojumu, piemēram, guļošo pacientu mazgāšanai, atrodas netālu no māsu posteņa. Savukārt mūsdienu prasībām aprīkotās, plašās un gaišās palātas ir izveidotas visā gaiteņa garumā un ir labi pārredzamas aprūpes personālam. Kopskaitā ir labiekārtotas 10 palātas, kurās izveidoti atsevišķi sanitārie mezgli. Palātu durvis ir bīdāmas, lai pārvietošanās pa gaiteni gan pacientiem, gan personālam būtu droša. Tāpat atsevišķi ir izbūvēti ērti pacientu mantu glabāšanas skapīši, kur pacients atstāj āra drēbes un personīgās mantas. Tādējādi tiek novērsti epidemioloģiskie riski

Edgars Pudzis, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas tehniskais direktors: “Telpu atjaunošana stacionārā “Biķernieki” ne tikai būtiski uzlabos Rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti, bet iezīmē arī stacionāra attīstības perspektīvu Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ilgtermiņa stratēģijas ietvaros. Slimnīca turpina ieguldīt līdzekļus “Biķernieku” stacionāra infrastruktūras attīstībā, telpas pielāgojot īpašām pacientu grupām, kam biežāk nepieciešams pārvietošanās atbalsts, pašaprūpes atbalsts. Līdz šim tika veikta stacionāra galvenās ēkas energoefektivitātes uzlabošana, šobrīd turpināsies Rehabilitācijas klīnikas infrastruktūras uzlabošana, bet jau tuvākajā laikā tiks uzsākta centrālās ieejas uzbrauktuves izbūve un jauna fasādes lifta izveidošana stacionāra ēkai. Jāpiebilst, ka Rehabilitācijas klīnikas telpu atjaunošana, uzbrauktuves izveidošana un jaunā fasādes lifta izbūve pilnībā tiek finansēta no slimnīcas finanšu līdzekļiem.”

Šobrīd telpās, kurās iepriekš atradās Rehabilitācijas stacionārs, tiek veikti pārbūves darbi, lai izbūvētu Rehabilitācijas klīnikas ambulatoro un dienas pakalpojumu telpas.

Rehabilitācijas klīnikas telpu atjaunošanā līdz šim ieguldīti 532 806,61  EUR, bet kopējās investīcijas klīnikas infrastruktūras attīstībā plānotas – 911 112,54  EUR, ko pilnībā finansē no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas finanšu resursiem.

Izziņai: Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā “Biķernieki” pacienti saņem komplicētus rehabilitācijas pakalpojumus. Tāpat šeit ārstējas gerontoloģijas, paliatīvās aprūpes, strutainās ķirurģijas, oftalmoloģijas un apdegumu  pacienti.