Vienotais pieraksts: +371 67000610

Slimnīcas koris “Stella Vitalis” gatavs dalībai XXVII Vispārējos Dziesmu un XVII Deju svētkos

Vakar notika mūsu slimnīcas kora “Stella Vitalis” pēdējais mēģinājums pirms dalības XXVII Vispārējos Dziesmu un XVII Deju svētkos. Koris jau no gada sākuma ir aktīvi gatavojies šim lielajam notikumam, kas ir mūsu tautas izcilākais kultūras meistardarbs. Mēģinājumu apmeklēja mūsu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs, kurš pateicās kora dalībniekiem par ieguldīto darbu un vēlēja korim labus ceļa vārdus.

Šogad Latvijas amatierkoru koprepertuāra  pārbaudes un dalībnieku atlases skatē koris ieguva 42,33 punktus un godpilno 1. pakāpi. Iegūto punktu ziņā šis ir vēsturiski augstākais novērtējums mūsu korim. Iegūtā 1. pakāpe apliecina kora spēcīgo muzikālo varēšanu un gatavību pārstāvēt slimnīcu Latvijas Dziesmu un Deju svētkos.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas koris “Stella Vitalis” dibināts 2014. gada 4. novembrī un pateicoties slimnīcas Atbalsta fonda gādībai jau 9 gadu priecē klausītājus ar savu muzikālo sniegumu. Koris uzstājas ne tikai svētku un dažādos nozīmīgos pasākumos Rīgas Austrumu slimnīcā, bet arī labdarības un citos koncertos visā Latvijā. Kora diriģents ir Imants Kalniņš, kormeistare Vita Pinne un vokālais konsultants Daumants Kalniņš


Attēlā: kormeistare Vita Pinne


Pateicībā par cilvēkmīlestību un nesavtīgo darbu, ko ārsti, māsas un citi mediķi ik dienas veic, komponists Jānis Lūsēns un dzejnieks Normunds Beļskis Latvijas simtgadē veltīja visiem Latvijas mediķiem, bet jo īpaši abu iemīļotajam Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas kolektīvam, savu dziesmu “Dzīvības zvaigzne”, kura ir arī slimnīcas himna.