Vienotais pieraksts: +371 67000610

Septembra pirmajā nedēļā – liela noslodze un rindas Austrumu slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā

Septembra sākumā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā (NMPUK) vērojama liela noslodze. Lai gan aizpildīti un pilnībā darbojas visi ārstu posteņi, NMPUK ir pārslogota palielinātās pacientu plūsmas dēļ, tāpēc prioritāri palīdzība tiek sniegta pacientiem, kuru dzīvība ir apdraudēta. Aptuveni trešdaļa pacientu NMPUK nonāk ar tādām slimībām vai nelielām traumām, ko iespējams ārstēt ģimenes ārstu uzraudzībā un ambulatoros apstākļos. Tāpēc NMPUK ārsti vērš uzmanību, ka šajos saspringtajos apstākļos pacientiem ar dzīvību neapdraudošām vai maznozīmīgām traumām un saslimšanām var nākties uzgaidīt ilgāk.

2023. gada septembra pirmajā nedēļā neatliekamo palīdzību Austrumu slimnīcā vidēji katru dienu saņēma 250 cilvēku, no tiem vidēji 115 dienā tika nogādāti ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta transportu, bet pārējie ieradās paši. Tikai aptuveni 40% visu pacientu bija nepieciešams palikt stacionārā. Līdz pat 20% visu neatliekamo pacientu nonāk Austrumu slimnīcā traumu un nelaimes gadījumu dēļ, bet 7% – kritiskā stāvoklī, kad jāveic dzīvību glābjošas procedūras un reanimācijas pasākumi.

Saspringtākajās  stundās, kas visbiežāk ir pirmdienu un otrdienu pēcpusdienās, pacienti tiek uzņemti ar divu trīs minūšu intervālu, tāpēc, lai vispirms palīdzību saņemtu tie, kuru dzīvība ir apdraudēta, NMPUK tiek veikta pacientu prioritizēšana, kuras laikā tiek noteikts veselības stāvokļa smagums un potenciālais dzīvības apdraudējums. Ja dzīvība nav apdraudēta, ārsta apskate un izmeklējumi var notikt ilgākā laika periodā un kopējais uzturēšanās laiks NMPUK, iekļaujot ārstnieciskās un diagnostiskās procedūras, var pārsniegt četras līdz sešas stundas.

Austrumu slimnīcā neatliekamo palīdzību diennakts režīmā šobrīd nodrošina 16 specialitāšu ārsti, bet vajadzības gadījumā nepieciešamie speciālisti tiek izsaukti arī ārpus darba laika. Komandā ar ārstiem strādā ārstu palīgi, aprūpes personāls, klientu un pacientu reģistratori, apsardze un telpu uzkopšanas dienests. Vienam ārstu postenim dežūras laikā vidēji var nākties sniegt palīdzību un virzīt dažādu izmeklējumu un analīžu veikšanai pat līdz 40 pacientu, bet māsai vienlaikus aprūpēt līdz 15 pacientu.

“Mūsu klīnikas ārstu un aprūpes personāla kapacitāte, tieši tāpat kā jebkurā ārvalstu neatliekamās palīdzības un pacientu uzņemšanas klīnikā, ir precīzi aprēķināta neatliekami stacionējamo un ārstējamo pacientu uzņemšanai. Taču jāsecina, ka vismaz trešdaļa  pacientu, kas nonāk NMPUK, nepieciešamo palīdzību varētu saņemt pie ģimenes ārsta vai ambulatorajā iestādē. Bijām atvēruši arī papildu ārstu posteņus, taču redzam, ka pacientu plūsma šajā periodā ir nevienmērīga un mierīgākam periodam var sekot daudz pacientu vienlaikus. Tāpēc aicinām rēķināties, ka daļai pacientu ar mazāk nozīmīgām salsimšanām vai traumām var nākties uzgaidīt, kamēr tiek izmeklēti, ārstēti vai operēti pacienti ar dzīvībai bīstamām slimībām vai traumām,” uzsver Austrumu slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs ārsts Aleksejs Višņakovs.

Austrumu slimnīcas ārsti aicina izmantot alternatīvas iespējas un minēto mazāk būtisko traumu gadījumā vērsties tuvākajā traumpunktā, pie tuvākās apkaimes dežūrārsta vai sava ģimenes ārsta.

Austrumu slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnika ir lielākais neatliekamās palīdzības sniedzējs valstī. Katru gadu šeit neatliekamo palīdzību saņem ap 75 000 pacientu.

Austrumu slimnīca nodrošina terciāru, augsti specializētu palīdzību pacientiem no visiem Latvijas reģioniem un vismaz 10 pacienti katru dienu tiek pārvesti no zemākā  līmeņa slimnīcām vai arī no izsaukuma vietām, ja tuvākās ārstniecības iestādes resurss ir nepietiekams. Slimnīcā ir izveidots helikoptera laukums, kas ļauj uzņemt neatliekamos pacientus, kas pārvesti no citām Latvijas pilsētām. Neatliekamās palīdzības sniegšanas nepārtrauktība pacientiem tiek nodrošināta visā to ārstēšanās periodā arī pamata profila klīnikās un nodaļās.


Par Austrumu slimnīcu 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā ap 5000