Vienotais pieraksts: +371 67000610

Sākta Austrumu slimnīcas Ķīmijterapijas dienas stacionāra paplašināšana: palīdzību varēs saņemt par trešdaļu vairāk pacientu

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) stacionārā “Latvijas Onkoloģijas centrs” (LOC) sākta Ķīmijterapijas dienas stacionāra paplašināšana un pārbūve, kā rezultātā palīdzību būs iespējams sniegt par trešdaļu vairāk pacientu. Projekta rezultātā tiks modernizēts ārstniecības bloks, kopējam gultasvietu skaitam pieaugot par 33%, un uzlabota darba vide, ļaujot personālam efektīvāk īstenot ārstniecības procesu. Ņemtas vērā arī jaunākās darba organizācijas prasības maksimāli drošai zāļu terapijai.

Kopš 2023. gada  jūnija notiek aktīvi Austrumu slimnīcas LOC Ķīmijterapijas dienas stacionāra paplašināšanas un pārbūves darbi. Projekta īstenošanas rezultātā dienas stacionārā plānots izveidot par 33% vairāk guļkrēslu, kas atbildīs mūsdienu standartiem, būs ērti un īpaši pielāgoti konkrētā ārstniecības profila pacientiem.

Tādējādi līdzšinējais dienas stacionāra guļkrēslu skaits no 50 pieaugs līdz 69 ar pacientiem ērtām un speciāli aprīkotām gultasvietām, savukārt personālam – ārstiem, māsām un atbalsta personālam – būs nodrošināti atbilstoši darba apstākļi mūsdienīgi un funkcionāli aprīkotās telpās, bet apmeklētājiem pieejamas plašākas un ērtākas koplietošanas telpas. Paredzams, ka līdz ar atjaunotajām telpām un palīdzības sniegšanas iespēju pieaugumu Austrumu slimnīcai būs nepieciešami arī papildu darbinieki vjadzīgās ārstēšanas un aprūpes kapacitātes nodrošināšanai.

Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs uzsver: “Esam gandarīti par atjaunošanas, uzlabošanas un pārbūves darbu virzību tik svarīgā jomā kā onkoloģisko pacientu ārstēšana un aprūpe. No savas puses darīsim visu iespējamo, lai šie darbi tiktu īstenoti maksimāli operatīvi un lai mūsu pacienti un darbinieki varētu sākt izmantot modernizētās telpas un aprīkojumu. Mūsu ārstiem un aprūpes personālam atjaunotajās telpās būs nepieciešami papildspēki, jo spēsim sniegt palīdzību vairāk pacientiem nekā līdz šim.”

Patlaban tiek īstenota Ķīmijterapijas dienas stacionāra paplašināšana 585,6 kvadrātmetru platībā. Paredzams, ka darbi tiks pabeigti 2023.gada decembrī, nodrošinot ķīmijterapiju lielākam pacientu skaitam uzlabotā ārstniecības un personāla darba vidē.

“Veicot Ķīmijterapijas dienas stacionāra telpu paplašināšanu, būtiska uzmanība tiks pievērsta tam, lai pacienti un personāls justos labi un tiktu ievērots diskrētums. Projekta realizācijas gaitā tiks izveidoti darbam ērtāki māsu posteņi, kas būs aprīkoti ar modernām medicīnas tehnoloģiju iekārtām un risinājumiem, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu pacientu ārstēšanu. Projekts paredz dažādus ergonomiskus un funkcionālus telpu savienojumus, kas nepieciešamības gadījumā ļaus operatīvi sniegt palīdzību,” norāda Austrumu slimnīcas Ķīmijterapijas dienas stacionāra vadītāja, asoc.prof. Iveta Kudaba.

Sevišķa uzmanība stacionāra atjaunošanā tiks pievērsta epidemioloģisko prasību pastiprinātai izpildei, lai zāļu terapijas saņemšanas process šai īpašajai pacientu grupai būtu drošs.

Ķīmijterapijas dienas stacionāra telpu paplašināšanas un atjaunošanas projekta īstenošanā, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu, tiek investēti 2,52 miljoni eiro. Darbus veic iepirkuma rezultātā izvēlētā būvfirma SIA “LC Būve”.

Valstiski būtiska ir 2023.gada 19.aprīļa Latvijas Republikas Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē izskatītā un tālāk virzītā iecere par LOC operāciju bloka izveidi, kas nepieciešama, lai īstenotu onkoloģisko pacientu ārstēšanas kapacitātes stiprināšanas projektu, kā arī nodrošinātu operāciju zāļu rezervi un valsts gatavību neatliekamās medicīnas situāciju pārvaldē ar vienlaicīgi lielu cietušo skaitu. Plānotās investīcijas LOC infrastruktūrā un medicīnas tehnoloģijās pārsniedz 27 miljonus eiro, piesaistot ERAF finansējumu, bet operāciju bloka atjaunošanas finansējums vēl tiek precizēts un tiks pieprasīts nākamo gadu valsts budžetā.

Par Austrumu slimnīcu 

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā un stratēģiski nozīmīgākā daudzprofilu slimnīca valstī. Slimnīcas sastāvā ietilpst pieci stacionāri – “Gaiļezers”, “Latvijas Onkoloģijas centrs”, “Biķernieki”, “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ar dažādu profilu centriem un klīnikām. Slimnīca sniedz augsti specializētu stacionāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, nodrošinot multidisciplināru terciārā līmeņa ārstēšanu un aprūpi atbilstoši mūsdienu tehnoloģiju un medicīnas zināšanu līmenim. Tajā ārstējas aptuveni 80% visu Latvijas onkoloģisko pacientu. Slimnīca nodrošina praktisko apmācību bāzi gan Latvijas izglītības iestāžu, gan ārvalstu studentiem un nodrošina tālākizglītību un zināšanu pārnesi veselības nozares speciālistiem mūsu valstī un aiz tās robežām. Slimnīca veic zinātniski pētniecisko darbu un attīsta inovatīvu metožu izmantošanu pacientu ārstēšanā. Slimnīca ir trešais lielākais darba devējs valstī, kur strādā nedaudz vairāk par 5000 darbinieku.