Vienotais pieraksts: +371 67000610

Saeimas deputāti darba vizītē apmeklē Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu

Vakar, 18.janvārī, Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu apmeklēja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas pārstāvji, lai uzklausītu slimnīcas valdes, padomes un ārstu viedokļus un redzējumu turpmākai onkoloģisko pacientu ārstēšanas un aprūpes procesu uzlabošanai un pilnveidošanai, kā arī infrastruktūras projektu attīstības scenārijiem. Tika pārrunāts arī aktuālais algu paaugstinājuma jautājums, kas kritiski nepieciešams speciālistu noturēšanā darbam medicīnas nozarē un slimnīcā.


Aleksejs Višņakovs, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs: “Pamatā, lai atrisinātu slimnīcā radušos konfliktsituāciju, ir nepieciešams uzlabot savstarpējo komunikāciju un pilnveidot procesu organizāciju. Tuvāko nedēļu laikā ir plānots izveidot otrā līmeņa darba grupu, kuras ietvaros tiks organizēta konstruktīva un godīga diskusija ar abu pušu pārstāvjiem – gan tiem, kuri ir par operāciju bloka saglabāšanu Latvijas Onkoloģijas centrā, gan arī ar tiem, kam nav pretenziju pārcelties uz stacionāra “Gaiļezers” operāciju bloku. Diskusijā piedalīties ir aicināti visu stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” klīniku un nodaļu kolēģi – gan ārsti, gan māsas. Pats būtiskākais šajā situācijā ir spēt rast kompromisu, ņemot vērā abu pušu argumentus un faktus, kas ir pierādāmi un izmērāmi. Aicināšu visus iesaistītos nedaudz atkāpties no savām principiālajām pozīcijām, lai objektīvi un konstruktīvi ieklausītos arī otras puses paustajā viedoklī un argumentos. Ticu, ka savstarpējā vienošanās tiks panākta, jo uzskatu, ka neatrisināmu situāciju nav.”

Profesors Haralds Plaudis Rīgas Austrumu slimnīcas valdes loceklis un ķirurģijas galvenais speciālists prezentēja klātesošajiem slimnīcas 2023.-2028. gada attīstības stratēģiju, kas paredz – pieejamus, kvalitatīvus un efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pacientiem.

Profesors Haralds Plaudis: “Rīgas Austrumu slimnīcā, sadarbojoties visu klīniku speciālistiem, ir izstrādāta jauna stratēģija, kas paredz apjomīgu transformācijas procesu, kas, nenoliedzami, paredz daudz izaicinājumus, tāpēc nosprausto ambiciozo mērķu sasniegšanā ļoti būtiska ir mūsu visu iesaiste un sadarbība. Esam izvirzījuši 3 pamatvērtības, primāri orientējoties uz pacientcentrētu un integrētu veselības aprūpi, vērtībās balstītu veselības aprūpes pieeju un multidisciplināru pieeju īpaši onkoloģisko pacientu ārstēšanā un aprūpē. Tāpat ir plānota ir invazīvās un terapeitiskās radioloģijas, minimāli invazīvās ķirurģijas, neatliekamās medicīnas, ambulatorās jomas un dienas stacionāra pakalpojumu attīstība, ieviešot gan jaunas un inovatīvas manipulācijas, gan paplašinot pakalpojuma klāstu, kā arī nodrošināsim nepārtrauktu gatavību dažādu bīstamu infekciju gadījumā. Svarīgi ir optimizēt dažādus procesus un algoritmus, lai ikviens darbinieks varētu pilnvērtīgi strādāt pēc noteiktiem un iepriekš definētiem kritērijiem.”

Savukārt profesore Sandra Lejniece pastāstīja par uzsākto virzību uz Nacionālā vēža centra izveidi un akreditāciju, par līdz šim paveiktajiem darbiem, piemēram, pacientu ceļu veidošanu dažādām vēža lokalizācijām, kā arī par lielākajiem izaicinājumiem, kas jau identificēti un prasīs risinājumus – ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ne tikai Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ekspertu, klīniku un nodaļu vadītāju, vadošo ārstu iesaisti, bet arī politiskus lēmumus un finansiālu atbalstu.

Profesore Sandra Lejniece, Rīgas Austrumu slimnīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītāja: “Eiropas komisijas uzstādītais mērķis paredz, ka līdz 2025. gadam ir nepieciešams izveidot vienotu Eiropas Savienības (ES) valstu Vēža centru tīklu. Savukārt līdz 2030. gadam ES mērķis ir nodrošināt 90% onkoloģisko pacientu pieeju šiem Vēža centriem, neatkarīgi no tā, kurā ES valstī pacients dzīvo. Šobrīd Latvija ir viena no 2 ES valstīm, kurā šāda centra vēl nav, bet tas top. Vēža centram ir jāatbilst visiem kvalitātes, diagnostikas, kā arī ārstēšanas un aprūpes standartiem. Izveidojot vienotu centru sistēmu, pacientiem viennozīmīgi tiks uzlabotas ārstēšanas iespējas un palielināta dzīvildze. Vēža centra akreditācijas procesā ļoti svarīgs ir arī pacientu viedoklis un redzējums, tāpēc organizētajās diskusijās aktīvi piedalās arī onkoloģisko pacientu atbalsta organizācijas “Onkoalianse” pārstāvji. Svarīgi ir onkoloģiskajam pacientam nodrošināt ne vien pilnvērtīgu ārstēšanu un aprūpi, bet sniegt nepieciešamo atbalstu arī turpmākā mūža garumā.”Izziņai. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ir lielākā ārstniecības iestāde valstī. Pagājušajā gadā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāros ārstējās 54 490 pacienti, bet dienas stacionāros – vairāk nekā 25 058 pacienti. Būtisks fakts: Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā ārstējas aptuveni 75% no visiem onkoloģiskajiem pacientiem Latvijā. No kopējā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pacientu skaita – onkoloģisko pacientu īpatsvars ir tuvu 30%.