Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rīgas pilī godina sešas Austrumu slimnīcas māsas!

Akcijas “Meklējam sirdsmāsu” (Sirdsmasa) noslēguma pasākumā Rīgas pilī tika godinātas sešas mūsu slimnīcas māsas – Marina Beļavska, Sandra Groza, Lilija Prudņikova, Sarmīte Komasa, Dina Skujiņa un Ļena Paradņa. Sveicam no visas sirds mūsu slimnīcas māsas, saņemot augsto sabiedrības novērtējumu. Tas ir patiess apliecinājums jūsu darba mīlestībai un sirds siltumam, ko dodat saviem pacientiem. Par jums runā darbi, nevis vārdi, vēlreiz un vēlreiz sveicam un sakām paldies mūsu mīļajām slimnīcas māsām! PALDIES! 🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️
Akcija norisinās jau trīspadsmito gadu un tās mērķis ir godināt vispārējās aprūpes māsas. Godināt un izcelt māsu profesijas nozīmi, izteikt publisku novērtējumu, kā arī vērst sabiedrības uzmanību uz māsu ikdienas darbu.

Akcijas patronese ir Valsts prezidenta Egila Levita kundze Andra Levite, organizators Nākotnes Atbalsta fonds, atbalstītāji Laikraksts Diena un Rietumu Banka

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja