Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rīgas Austrumu slimnīcas Vēža centra akreditācijas darba grupa kopā ar Eiropas ekspertiem  strādā pie kvalitatīvākas vēža aprūpes veicināšanas Latvijā

Vakar, 17. janvārī, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā tikās Eiropas Vēža institūtu organizācijas (OECI)* pārstāvji, lai turpinātu jau divās iepriekšējās vizītēs uzsākto darbu, kas saistīts ar visaptveroša vēža centra un visaptverošu vēža aprūpes tīkla izveidošanu un akreditāciju Latvijā.

Minētā tikšanās norit Eiropas Savienības Reformu ģenerāldirektorāta finansētā projekta “Vēža aprūpes koordinācijas un skrīninga uzlabošana Latvijā un Slovākijā“ (Improving cancer care coordination and screening in Latvia and Slovakia, ICCCS) ietvaros.

“Diemžēl Latvija un Slovākija ir tās divas Eiropas valstis, kurās nav akreditēta vēža centra. Projekta mērķis ir palīdzēt, sniedzot ekspertu skatījumu uz reālo situāciju, lai spētu iespējami īsākā laikā to izveidot arī Latvijā atbilstoši starptautiskajiem standartiem” – uzsvēra profesore Sandra Lejniece, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītāja.

Projekta ekspertīze ir sadalīta trijās daļās –  vēža skrīningsvēža reģistrs un visaptverošu vēža centru un vēža aprūpes tīkla izveide. Tieši par trešās daļas ekspertīzi klātienes vizītē Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu apmeklēja prof. Simons Obersts (Simon Oberst),  prof. Mefa Nilberte (Mef Nilbert) un projekta koordinatore Harrieta Blauvgēra (Harriet Blaauwgeers).

Šajā tikšanās reizē eksperti vērsa uzmanību, kur viņi redz noteiktas problēmas un arī veidus to risināšanai, diskutējot par daudziem būtiskiem aspektiem: iespēju izveidot visas nepieciešamās organizatoriskās struktūras, vēža ārstēšanas tīklu Latvijā, profesionālo kvalifikāciju, pacientu ceļiem un vadlīnijām, kvalitātes kritērijiem, to kontroli un uzraudzību, ģenētiku onkoloģijā, multidisciplinārajām vienībām, pacientu atbalstu un izglītošanu, rehabilitāciju un paliatīvo aprūpi.

“Vērtīgi, ka visi kopā varam diskutēt un nonākt līdz konkrētiem lēmumiem un efektīvākajiem risinājumiem. Viedokļu apmaiņa un diskusijas bija ļoti saturīgas un lietderīgas. Diskutējām ar kolēģiem no Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas un Siguldas slimnīcas, kas bija klātienē, un kolēģiem no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Starptautiskās Vēža Izpētes Aģentūras, kas piedalījās attālināti,” informēja profesore Sandra Lejniece, Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītāja, kas kopā ar ārstu Andreju Pčolkinu, stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” Onkoķirurģijas klīnikas, Abdominālās un mīksto audu ķirurģijas nodaļas vadītāju, pārstāvēja  Vēža Centra akreditācijas darba grupu.

”Personīgi vēlos pateikties onkoloģisko pacientu atbalsta organizācijas “Onkoalianse” pārstāvjiem – Olgai Valciņai, Zintai Uskalei un Edgaram Āboliņam, kas klātienes sarunās diskutēja aktīvi un konstruktīvi. Apzināmies, ka šobrīd tiek likti pamati nacionālā vēža centra izveidei Latvijā un svarīgi ir balstīt onkoloģisko pacientu ārstēšanu un aprūpi uz pacientu vajadzībām un jaunā kvalitātē. Ceru, ka mums visiem, kas Latvijā strādā ar vēža slimniekiem, tas izdosies – droša, vienlīdz kvalitatīva un visiem pacientiem vienādi pieejama vēža aprūpe visā Latvijā.”, pauda viedokli profesore Sandra Lejniece.

(*) Eiropas Vēža institūtu organizācija – OECI jeb Organisation of European Cancer Institutes.