Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rīgas Austrumu slimnīcas padome un valde uzsāk pārrunas ar stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ārstiem, lai vienotos par sadarbību un turpmākās attīstības redzējumu

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padome kopā ar slimnīcas vadību jau šonedēļ uzsāks sarunu procesu, lai uzklausītu stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” ārstu viedokļus, identificētu iespējamās komunikācijas vai saskarsmes problēmas un vienotos par kopīgu turpmākās attīstības redzējumu un soļiem ar mērķi – panākt vienošanos un rast risinājumu, lai turpmāk spētu nodrošināt ārstēšanas un aprūpes nepārtrauktību onkoloģiskajiem pacientiem.

Slimnīcas valdes pārstāvji kopā ar ārstniecības direktori jau šodien (3.janvārī) tikās ar stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” vadību un Onkoķirurģijas klīnikas  ārstiem, lai uzklausītu viedokļus un turpinātu konstruktīvu diskusiju par tālākās attīstības īstermiņa un ilgtermiņa redzējumu vairākos svarīgos jautājumos, piemēram – operāciju bloka pārcelšanas jautājumā, Ernst&Young veiktā audita secinājumu atkārtotu prezentāciju, kā arī diskusijām darba grupās, lai vienotos par turpmākajiem attīstības modeļiem. Tāpat šonedēļ ir paredzētas valdes tikšanās ar Staru terapijas, kā arī Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīniku personālu.

Arī slimnīcas padome jau šonedēļ uzsāks individuālas sarunas gan ar stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” vadošajiem ārstiem, lai identificētu problēmas un rastu risinājumus, gan arī ar onkoloģisko pacientu atbalsta biedrībām, lai uzklausītu viedokļus, bažas vai satraukumu un izdiskutētu ar ārstiem un slimnīcas vadību pacientiem aktuālos jautājumus.

Imants Paeglītis: “Esam vērsti uz sadarbību un meklēsim saskarsmes punktus, kur varam vienoties un iet attīstības virzienā. Atkārtoti pārrunāsim audita secinājumus un lemsim par darba grupām ar plašu stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” vadības, klīniku un nodaļu vadītāju iesaisti, lai vienotos par labāko un pacientu interesēm atbilstošāko “Latvijas Onkoloģijas centra” attīstības modeli. Tāpat atkārtoti jāuzsver, ka slimnīcas valde un vadība šobrīd ir tikai ķīlnieki nepietekamajam nozares finansējumam un  daudzu medicīnas  speciālistu akūtam iztrūkumam. Esam vienoti jautājumā par jaunā atalgojuma modeļa ieviešanu, kam akūti nepieciešams finansējums un kas paredz saprotamas un sakārtotas atalgojuma sistēmas ieviešanu. Tāpat esam vienoti jautājumā par NVD tarifu pārskatīšanas nepieciešamību slimnīcas pakalpojumiem, kas šobrīd ne tikai neatbilst mūsdienu finanšu realitātei, bet varam teikt, ka ir pagājušā gadsimta arhaisms.”

Iepriekš informējām, ka no 30. decembra Galvas un kakla ķirurģijas nodaļā pēc atvaļinājuma atgriezās onkoķirurgs Renārs Deksnis, kurš turpina operēt un piekritis veidot jaunu galvas un kakla ķirurgu komandu. Darbā atgriezusies arī ārste Inta Trauciņa, kura strādā, pieņemot onkoloģiskos pacientus ambulatori. Tāpat – janvārī galvas un kakla ķirurgu komandai ir piekritusi pievienoties vēl viena pieredzējusi sertificēta kolēģe. Tādējādi šobrīd ir rasts risinājums onkoloģisko pacientu operāciju nodrošināšanai Galvas un kakla ķirurģijas nodaļā.