Vienotais pieraksts: +371 67000610

Rīgas Austrumu slimnīcas ārstiem piešķirti Latvijas valsts apbalvojumi

Saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula 2022. gada 4. aprīļa lēmumu 79 sabiedrības pārstāvjiem piešķirti augstākie Latvijas valsts apbalvojumi. Latvijas valsts apbalvojumi piešķirti cilvēkiem, kuri ar savu darbu, aktīvo pilsonisko stāju un uzticīgu kalpošanu Latvijai godam pelnījuši augstāko valsts atzinību.
Ar Atzinības krustu apbalvoti un par Atzinības krusta komandieriem iecelti ir arī 2 mūsu slimnīcas medicīnas darbinieki:
Prof. Guntis Karelis, Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas vadītājs;
Dr. Sergejs Ņikišins, mūsu slimnīcas laboratorijas galvenais speciālists un Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas vadītājs.
No visas sirds sveicam un lepojamies ar mūsu kolēģiem!
Vairāk informācijas šeit